De Gucht vecht wet versoepeling bankgeheim aan

Europees commissaris voor Handel Karel De Gucht (Open VLD) en zijn vrouw, politierechter Mireille Schreurs, vechten de wet op de versoepeling van het bankgeheim aan voor de rechtbank. Dat meldt De Tijd. De Gucht wil verhinderen dat de bijzondere belastingsinspectie zijn rekeningen kan inkijken.

Het echtpaar De Gucht vecht een persoonlijk geschil uit met de fiscus voor de rechtbank. De bijzondere belastingsinspectie vraagt inzage in de bankrekeningen van het koppel op basis van de nieuwe wet over de versoepeling van het bankgeheim. De wet is sinds juli dit jaar van kracht.

De Gucht en zijn vrouw weigeren deze inzage te verlenen en zijn naar de rechtbank van eerste aanleg in Gent gestapt om de wet aan te vechten. De zaak is maandag voorgekomen, maar raakte nu pas bekend. De Gucht vroeg er dat het Grondwettelijk Hof zich zou uitspreken over de nieuwe wet op het bankgeheim. De Gucht vindt dat die wet slordig gemaakt is en de privacy schendt.

De wet op de opheffing van het bankgeheim is er gekomen door internationale druk omdat ons land de reputatie zou krijgen een belastingparadijs te zijn. De partij van De Gucht, Open VLD, heeft de versoepeling op de opheffing van het bankgeheim overigens mee goedgekeurd.

"Hij bevindt zich in verdacht gezelschap"

Commissaris De Gucht wil zelf geen commentaar kwijt over de zaak. Tegen onze redactie zei De Gucht in een telefoongesprek: "Dit is een privézaak en ik heb net als elke andere burger het recht een wet aan te vechten." De Gucht sprak ook over "pestgedrag van de fiscus".

Fiscaal expert van de SP.A, Dirk Van der Maelen, hekelt de houding van De Gucht over de wet rond de versoepeling van het bankgeheim. "Ik sta er echt van te kijken want hiermee gaat De Gucht in tegen een wet die zijn eigen partij in het parlement heeft goedgekeurd", zegt Vandermaelen. "Hij bevindt zich in zeer verdacht gezelschap van Antwerpse diamantairs die betrapt zijn met zwart geld in Zwitserland en ook de grondwettelijkheid van die wet betwisten."

"Last but not least, gaat hij in tegen een richtlijn die hij zelf heeft goedgekeurd vorig jaar. Een richtlijn die voorziet dat België op vraag van een buitenlandse fiscus alle bankgegevens moet overmaken aan die buitenlandse fiscus."

"De Gucht heeft overschot van gelijk"

Michel Maus, hoogleraar fiscaal recht van de VUB, wil zich niet uitspreken over het fiscaal geschil waarin De Gucht verwikkeld is, maar hij vindt de kritiek op de wet wel terecht.

"De Gucht heeft daar overschot van gelijk. Het is zo dat de wet van 14 april 2011ondertussen al gerepareerd is door een wet van 7 november 2011. Dat toont op zich al aan dat het om slordige wetgeving gaat. Dat is een oud zeer in fiscale materies. We zien hoe langer hoe meer dat alles wordt geregeld via speciale programmawetten en dat zijn wetten die dan op 2-3 weken door het parlement worden gejaagd en dat zijn per definitie slordige wetten waar juridisch allerlei dingen aan schorten. Dat biedt enerzijds perspectieven voor mensen die zich willen verzetten tegen fiscaliteit en anderzijds problemen stelt voor de fiscus die daarmee moet omgaan."

"Zich best naar de wet schikken"

"Karel De Gucht heeft er alle belang bij om zich te schikken naar de wet en om geen wet in vraag te stellen die is goedgekeurd door zijn partij", reageert staatssecretaris voor Bestrijding van Fiscale Fraude Bernard Clerfayt (FDF).

Volgens hem kan De Gucht bewijzen dat hij "te goeder trouw" is door inzage in zijn bankrekeningen toe te staan. Clerfayt wijst er nog op dat de nieuwe wet bepaalde "bakens" bevat die verhinderen dat elke ambtenaar toegang heeft tot de rekening van gelijk wie.

Meest gelezen