Meer leerlingen in Nederlandstalige onderwijs

Er zitten steeds meer leerlingen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. De leerlingenaantallen zitten al jaren in een dalende lijn, vooral bij het secundair onderwijs. Maar ook daar zijn dit jaar de aantallen gestegen.

Vooral in het basisonderwijs en in het kleuteronderwijs is er sprake van een uitgesproken groei, een rechtstreeks gevolg van de uitbreiding van de capaciteit daar. Vorig jaar kwamen er extra klassen en Nederlandstalige scholen in Brussel.

Dit schooljaar zijn er 192 kleuters bijgekomen, een stijging met 1,9 procent, waardoor het aantal kleuters in het Nederlandstalig onderwijs nu ligt op 10.369. In het lager onderwijs zitten 14.882 leerlingen. Dat zijn er 415 meer dan vorig jaar, een stijging van 2,9 procent.

Opvallend is dat ook het aantal leerlingen in het secundair onderwijs is gestegen nadat de leerlingenaantallen daar al jaren dalen. Vorig jaar zijn er 203 leerlingen bijgekomen waardoor het aantal op 12.558 leerlingen ligt, een stijging met 1,1 procent. De stijging is er vooral bij het ASO en BSO. Het aantal zevendejaars blijft wel nog altijd dalen.

In het buitengewoon onderwijs blijven de cijfers ongeveer gelijk (1.456 leerlingen). De cijfers komen van Brussels minister Jean-Luc Vanraes (Open VLD) die binnen de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) bevoegd is voor Onderwijs.