Plannen Noord-Zuidverbinding in Limburg geschorst

De Raad van State heeft de plannen voor de Noord-Zuidverbinding in Limburg geschorst. Met het traject van de omleidingsweg wilde de overheid de weg van Hechtel naar Eindhoven in Nederland doortrekken tot in Houthalen-Helchteren.

Dankzij de nieuwe weg tussen Hechtel en Houthalen-Helchteren zou het verkeer in het noorden van Limburg vlotter moeten verlopen. Maar verschillende actiecomités waren naar de Raad van State gestapt omdat de weg door een natuurgebied zou lopen. In afwachting van een uitspraak daarover zijn de plannen voorlopig geschorst.

"Dat betekent dat alles wat daarmee samenhangt, niet kan worden verdergezet, zoals een bouwvergunning aanvragen maar ook de onteigeningen zullen voorlopig stopgezet moeten worden", zegt Marcel Lijnen, een van de vertegenwoordigers van een actiegroep.

Gust Feyen van de Limburgse milieukoepel denkt dat het de voorbode is voor een definitieve vernietiging van de plannen. "Gelet op het feit dat de Raad van State zich toch vrij goed gemotiveerd heeft, ga ik er toch vanuit dat die een tweede beslissing niet zomaar dwars op de eerste beslissing zal uitspreken."

De Vlaamse overheid is ontgoocheld over het besluit van de Raad van State. Thomas Pollet van het kabinet van minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters (N-VA)  vindt het besluit van de Raad van State een tegenvaller. "We denken dat de procedure die de Vlaamse regering heeft gevoerd, juist en wettelijk is gevoerd en dat er ook voldoende inspraak was. In die zin is het een tegenvaller, maar ook voor de omgeving is het een tegenvaller want het mobiliteitsprobleem in de buurt wordt met een paar maanden verschoven."

Pas in de tweede helft van volgend jaar zal de Raad van State zich uitspreken over de eventuele vernietiging. De Vlaamse overheid bekijkt hoe ze het dossier zo snel mogelijk weer op het goede spoor kan krijgen.