"Music For Life ging niet om elk jaar meer geld"

Wanneer Studio Brussel straks stopt met plaatjes draaien voor het goede doel, wat betekent dat dan voor het goede doel? Voor het Rode Kruis is het einde van Music For Life een fameuze financiële domper, maar toch overheerst er vooral dankbaarheid.

“We hebben een tweeledig gevoel”, zegt John Kinnart, communicatieverantwoordelijke bij Rode Kruis-Vlaanderen. “Enerzijds zijn we Studio Brussel ontzettend dankbaar voor de voorbije jaren. Anderzijds moeten we nu op zoek naar een nieuw project. Maar eerst gaan we alles in het werk stellen om deze laatste editie zo goed mogelijk af te ronden.”

Dat men bij het Rode Kruis wat ontgoocheld is, is niet onlogisch. De voorbije 5 jaar bracht Music For Life een aardige som geld op, ruim 5 miljoen euro zelfs in 2010. “Natuurlijk is het leuk om een groot bedrag op te halen, maar het is nooit de bedoeling geweest om elk jaar meer en meer geld op te halen”, luidt het.

“Music For Life is in de eerste plaats een sensibiliseringscampagne, een kans om rampen in de belangstelling te brengen die anders de media niet zouden halen”, aldus Kinnart. “Neem nu de malaria-actie van 2009. Op dat moment was malaria helemaal geen thema in de media, dankzij Music For Life is het dat geworden. En met de opbrengst hebben we 90 procent van de mensen in de regio (West-Burundi) kunnen bereiken."

"Dankbaar dat we de bevoorrechte partner mochten zijn"

Toen Studio Brussel in 2006 startte met Music For Life, was het in feite logisch dat men bij het Rode Kruis ging aankloppen. In Nederland, waar er al 2 jaar langer een Glazen Huis staat, int het Rode Kruis namelijk ook de ontvangsten van Serious Request. Bovendien is de organisatie nu eenmaal een van de grootste ter wereld, met een enorm netwerk aan humanitaire diensten en vrijwilligers.

“We waren uitermate dankbaar dat de vraag kwam”, zegt Kinnart. De eerste editie rond landmijnen was meteen een groot succes en bracht 2,7 miljoen euro op. Voor het Rode Kruis bleef het evenwel elk jaar afwachten of er een vervolg zou komen. “We zijn superblij dat we de begunstigde partner zijn geweest, maar dit was van bij het begin het project van Studio Brussel.”

Over welk project het thema van de actie zou worden, was er elke editie overleg tussen de bevoorrechte partners. De voorstellen kwamen daarbij van het Rode Kruis. “Het was een opportuniteit om problemen onder de aandacht te brengen waarvoor we anders geen financiering zouden vinden. En aan stille rampen ontbreekt het niet.”

Music For Life in het totaalplaatje

Het Rode Kruis is een enorme organisatie en zeggen dat ze nu verweesd achterblijft, is dan ook wat overdreven. De totale inkomsten van het Rode Kruis voor het jaar 2010 bedroegen 148,2 miljoen euro. Het aandeel van Music For Life (3,96 miljoen voor de editie van 2009) lijkt dan op het eerste zicht niet zo groot.

Maar toch, van die 148 miljoen komt iets meer dan de helft van vergoedingen die het Rode Kruis krijgt van ziekenhuizen voor het leveren van bloed. Een ander groot deel komt van de verschillende overheden in ons land. Als men vergelijkt met die andere inzamelactie bij het grote publiek: de jaarlijkse stickeractie, krijgt men ander beeld. Die bracht in datzelfde jaar 2,75 miljoen euro op, een pak minder dus dan Music For Life.

Het is in feite een “grote extra” die wegvalt, zo zegt men bij het Rode kruis. “Music For Life is dan ook een apart project dat voor 100 procent gefinancierd wordt met de inkomsten uit de actie.” Meer nog dan het geld, is het echter de media-aandacht die het Rode Kruis zal moeten vervangen. Net omdat Music For Life zich richtte op die thema’s die niet in de actualiteit staan.

"Nog een laatste grote knal"

“Het was heel fijn om te zien hoe de Vlaamse bevolking zich elk jaar achter de actie stelde”, vertelt Kinnart. Wat verwachten hij en het Rode Kruis van de actie van dit jaar? “Dat het een laatste grote knal wordt”, is het antwoord, maar een idee van een bedrag heeft de woordvoerder niet.

Wat hij wel nog wil benadrukken, is het belang van het thema van dit jaar. Een typisch Music For Life-thema, als we daar intussen van kunnen spreken.“Wereldwijd sterven jaarlijks 1,5 miljoen kinderen aan diarree. Dat is meer dan aan mazelen of aids, maar de mensen weten het niet”, zegt Kinnart. Omdat 88 procent van de sterfte te wijten is aan onveilig water, gaat het Rode Kruis zorgen voor waterpompen en sanitaire installaties.

Maar de organisatie wil ook de structurele oorzaken aanpakken. “Dat doen we op maat van de lokale bevolking in Nepal. Via rollenspellen en toneeltjes proberen we hen duidelijk te maken hoe groot het belang is van hygiëne.”

Op de website van het Rode Kruis kunt u nalezen hoe de opbrengst van de voorbije jaren concreet besteed is. Het is er ook nog steeds mogelijk om acties te registreren voor de editie van dit jaar.

Joris Truyts