Canada trekt zich terug uit Kyoto-akkoord

Canada trekt zich terug uit het Kyoto-protocol om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Dat heeft de Canadese minister van Milieu Peter Kent (foto) gezegd in Ottowa. Volgens de minister "werkt Kyoto niet en is het het verleden".

Onder Kyoto moest Canada tegen 2012 zijn uitstoot van broeikasgassen met 6 procent terugdringen ten opzichte van de uitstoot in 1990. In 2009 lag de uitstoot echter al 17 procent hoger dan in 1990. Daardoor riskeert Canada volgens de minister miljarden dollars boete te moeten betalen als het het akkoord zou blijven onderschrijven.

"Het protocol wordt niet onderschreven door de twee grootste uitstoters van broeikasgassen, de VS en China, en dus kan het niet werken", zei de minister nog. "Het Kyoto-protocol is niet de weg naar een wereldwijde oplossing voor de klimaatverandering. Het vormt veeleer een obstakel."

De terugtrekking van Canada komt niet echt als een verrassing aangezien minister Kent eerder al gezegd had dat Kyoto "het verleden was". Het Kyoto-protocol werd ondertekend door de vorige liberale regering. Toen de huidige conservatieve regering aantrad in 2006 had ze al duidelijk gemaakt dat ze zich niet zou houden aan verbintenissen die Canada had aangegaan.

Canada is het eerste land dat zich terugtrekt uit Kyoto. Na het gebrek aan succes op de klimaatconferentie in Durban is dat een nieuwe slag voor de strijd tegen de opwarming van de aarde. Milieubeschermers hebben dan ook al kritiek gegeven op de beslissing. "Minister Kent begrijpt niet waartoe hij onze kinderen veroordeelt. Een catastrofale verandering van het klimaat zal hen veel meer kosten", zei de voorzitter van de milieuorganisatie Sierra Club Canada. Het is niet uitgesloten dat andere landen het voorbeeld van Canada zullen volgen.

Tijdens de VN-klimaattop in Durban in Zuid-Afrika vorige week is beslist om het Kyoto-protocol voort te zetten na 2012. Tegen 2015 zou er een bindend akkoord komen over een verlaging van broeikasgasemmissies voor alle landen. Tegen 2020 zou het akkoord in werking treden.