17 schoolmeisjes worden samen zwanger

Wat de zeventien meisjes uit het Franse provinciestadje Lorient, aan de kust van Bretagne, in deze eerste en meteen zeer geslaagde bioscoopfilm van de Franse zusjes Muriel en Delphine Coulin met elkaar gemeen hebben, is dat zij allemaal naar dezelfde middelbare school gaan. En dat zij op een bepaald moment ook allemaal zwanger blijken te zijn.

Klinkt ongelooflijk? Jawel, maar zoals de Nederlandse schrijver Gerard Reve het zo treffend formuleerde: "De werkelijkheid herken je aan haar onwaarschijnlijkheid". Voor hun scenario hebben de zusjes Coulin zich inderdaad laten inspireren door een waargebeurd fait divers uit de zomer van 2008.

Die "zwangerschapsepidemie" had zich toen weliswaar niet in Frankrijk voorgedaan, maar wel in de Amerikaanse staat Massachusetts, meer bepaald aan de Gloucester High School. Een artikel in Time Magazine zorgde er toen voor dat die opvallende "pregnancy boom" meteen wereldnieuws werd, zeker toen bleek dat er sprake zou geweest zijn van een soort "zwangerschapspact" onder de meisjes.

Overstuur omdat ze niét zwanger zijn

De directie van Gloucester High School vond het weliswaar ongewoon dat de schoolaarts op een bepaald moment liet weten dat er opvallend veel leerlingen een zwangerschapstest kwamen vragen. Maar het wantrouwen werd pas echt gewekt toen men hoorde dat sommige tienermeisjes, die herhaaldelijk voor zo’n test kwamen, helemaal overstuur waren geraakt. Niet door het nieuws dat ze in verwachting waren, maar juist door de mededeling dat ze niét zwanger waren.

Aan Time Magazine vertelde schooldirecteur Joseph Sullivan dat sommige meisjes, die te horen kregen dat ze wél in verwachting waren, reageerden “met high-fives en plannen voor babyfeestjes”. Volgens Sullivan zou ongeveer de helft van de meisjes, die allemaal jonger dan zestien waren, bij ondervraging toegegeven hebben dat zij met elkaar een pact hadden gesloten om zwanger te worden en dan samen hun baby’s op te voeden.

Gloucester is een soort katholieke enclave in Massachusetts, waar contraceptie erg gevoelig ligt. Maar ook elders blijft seksuele opvoeding een teer punt. In sommige Amerikaanse staten is bij voorbeeld wettelijk vastgelegd dat voorlichting op school in eerste instantie over het bevorderen van onthouding moet gaan.

Toen schoolarts Dr. Brian Orr de opvallende stijging in de vraag naar zwangerschaptests vaststelde, werd overwogen om voorbehoedsmiddelen ter beschikking te stellen van de leerlingen, zonder daarvoor eerst de toestemming van de ouders te moeten vragen. Maar het voorstel van de dokter en zijn verpleegster werd teruggefloten, omdat de ouders vonden dat daardoor seks zou aangemoedigd worden. Uit protest namen dokter Brian Orr en verpleegster Kim Daly allebei ontslag. Blijft natuurlijk het feit dat het verstrekken van anticonceptiemiddelen, met of zonder de toelating van de ouders, weinig effect heeft wanneer de betrokken meisjes absoluut zwanger willen worden.

Tienerzwangerschappen waren niet ongewoon in Gloucester. De school deed trouwens veel inspanningen - onder andere via een eigen crèche op de campus - om de tienermoeders ertoe te bewegen hun studies vooral niet af te breken, maar toch hun diploma te halen. Maar na het uitbreken van de zwangerschapsepidemie stelden sommigen de vraag of de school daarmee niet te véél haar best deed! Een journalist van een plaatselijke krant zag het zo: “Of er nu een echt "zwangerschapspact’" was of niet, het was zonder meer duidelijk dat al die meisjes bewust zwanger waren. Ze vonden het cool om samen in verwachting te zijn en nadien samen hun kinderen op te voeden en toch ook nog hun school af te maken - want er was al gratis kinderopvang voor tienermoeders.”

Volgens sommigen wilden al die tienermeisjes zo graag zwanger worden omdat zij zelf aandacht te kort kwamen. Ze zouden ook weinig toekomstperspectief voor zichzelf zien. Een kindje zou hen tenminste een soort status geven. Volgens anderen ging het dan weer om een diep en onweerstaanbaar verlangen, waarbij de meisjes op zoek waren naar de onvoorwaardelijke liefde van zo’n baby. In het Time-artikel werd indertijd een reeds afgestudeerde leerlinge van Gloucester High aan het woord gelaten, die vertelde hoe zij tijdens haar zwangerschap vaak op school aangesproken werd door medeleerlingen - waarvan sommigen naderhand ook in verwachting waren geraakt - die haar zegden hoeveel geluk zij wel had om een baby te krijgen: “Ze waren zo opgewonden om eindelijk iemand te hebben die onvoorwaardelijk van hen zou houden. Ik heb toen geprobeerd hen uit te leggen hoe moeilijk het is om zich bemind te voelen als zo’n baby om drie uur ‘s nachts aan het krijsen is omdat hij honger heeft.”

Jan Temmerman

"17 filles" (Fra)

van: Muriel en Delphine Coilin

met: Roxane Duran, Louise Grinberg, Esther Garrel

release: woensdag 14 december