Britten onder vuur in Europees parlement

Het Europees Parlement heeft forse kritiek geleverd op de houding van de Britse premier Cameron, vorige week op de top in Brussel. Tegelijk toonden de parlementsleden zich boos over de manier waarop de dingen zijn beslist op de top. Ze willen meer inspraak in de gang van zaken.

David Cameron weigerde om een aanpassing van het Europese verdrag goed te keuren, waarna de andere 26 landen uiteindelijk een nieuw verdrag goedkeurden voor strengere begrotingsregels.

Europees president Herman Van Rompuy (foto) had liever een verdrag gesloten met alle 27 landen, maar door het Britse veto wordt het nu een nieuw verdrag met 26. "Het zal niet makkelijk worden op juridisch vlak, maar ik reken erop dat iedereen meewerkt."

De grote fracties in het parlement hadden allemaal forse kririek op de Britse houding. "Het zijn de financiële markten en de speculanten van de Londense City die ons in deze crisis gestort hebben. Dat er voor hen geen nieuwe regels komen, is onaanvaardbaar", zei de Duitser Martin Schulz van de socialistische fractie.

De Fransman Joseph Daul van de Europese Volkspartij vindt dan weer dat de Britse korting voor de bijdrage aan het Europese budget, in vraag moet worden gesteld. "Het geld van onze medeburgers moet voor iets anders dienen dan om egoïsme en nationalisme te compenseren."

Ex-premier Guy Verhofstadt begon tegen zijn gewoonte in zijn betoog niet in het Engels. Volgens Verhofstadt heeft Cameron "de blunder van zijn leven" begaan. "Hij schoot zichzelf in de voet, want het veto beschermt de bankiers van de Londense City niet tegen strenger toezicht. De beste manier om je belangen te verdedigen, is aan de onderhandelingstafel blijven, niet weglopen, tenzij je zeker bent dat de anderen je zullen volgen."

Er waren opvallend weinig parlementsleden van de Britse Conservatieven - de partij van Cameron - aanwezig bij het debat. Maar zij waren nog vrij gematigd in vergelijking met de Brit Nigel Farage. "Ik ben geen anti-Europeaan. Ik wil handel en samenwerking in Europa, maar ik wil niet dat mensen zoals Van Rompuy mijn land besturen."

Parlementsleden voelen zich gepasseerd

Voorts klonk er onder de Europese parlementsleden heel wat gemor naar aanleiding van de top van vorige week. De parlementsleden vinden dat ze te weinig zijn geraadpleegd in de aanpak van de crisis, en dat de Europese leiders te veel boven hun hoofden hebben beslist.

Zeker nu blijkt dat de Europese schuldencrisis maar niet echt aangepakt raakt, weerklinkt de kritiek steeds luider. Schulz beschuldigde de tandem Merkel-Sarkozy ervan uitsluitend aan de banken en speculanten te denken. Het is evenwel de burger die weer vertrouwen in Europa moet krijgen, zei hij.

Ook Verhofstadt had het over de Frans-Duitse as: "Er komen er twee breedlachend buiten na de top: Sarkozy en Merkel. En waarom lachen zij? Omdat wij een einde hebben gesteld aan hun deal die ze een jaar geleden hebben afgesloten."