Invoering van de nieuwe BIV is uitgesteld

De nieuwe regels in verband met de Belasting op Inverkeerstelling (BIV) gaan niet op 1 januari in, maar pas twee maanden later. Het Vlaams Parlement wil eerst nog een aantal hoorzittingen organiseren.

In de gemengde commissie Leefmilieu en Financiën en Begroting van het Vlaams Parlement werd vandaag het ontwerpdecreet van de Vlaamse regering over de vergroening van de Belasting op Inverkeerstelling (BIV) ingeleid. De vergroening van de BIV moet het wagenpark in Vlaanderen verder milieuvriendelijk maken.

Na de toelichting van het voorstel in de gemengde commissie kondigden meerdere fracties aan dat ze nog hoorzittingen wensten te organiseren. Een aantal partijen uit het middenveld of de academische wereld zal zijn visie op deze fundamentele hervorming kunnen uiteenzetten.

De nieuwe regels hadden normaal gezien al op 1 januari moeten worden ingevoerd, maar om de hoorzittingen mogelijk te maken hebben de meerderheidspartijen een amendement ingediend om de inwerkingtreding vooruit te schuiven naar 1 maart volgend jaar.

Het uitstel stuit op kritiek van de liberale oppositie. Volgens Open VLD gaat de invoering van de nieuwe BIV met de grootste chaos gepaard. Een eerste voorstel moest worden aangepast na kritiek van verschillende kanten.

"Als klap op de vuurpijl ontstaat nu de grootste verwarring over het tijdstip waarop het nieuwe stelsel wordt ingevoerd", zeggen de liberalen, die de regering oproepen eindelijk duidelijkheid te verschaffen aan de sector en aan de kopers.