"Het is een kwestie van geloofwaardigheid"

De bisschop van Antwerpen, Johan Bonny, vindt dat de regeling over de schadevergoeding aan slachtoffers van seksueel misbruik in de kerk goed is voor de slachtoffers én voor de kerk. "Het is een kwestie van geloofwaardigheid", zegt de bisschop.

De parlementaire commissie die het seksueel misbruik in de kerk onderzocht heeft, heeft een overeenkomst bereikt met de kerk over de vergoeding van slachtoffers. Dat zal gebeuren via een onafhankelijke arbitragecommissie die zich zal buigen over dossiers die voor het gerecht verjaard zijn. Er komen schadevergoedingen tussen 2.500 en 25.000 euro.

"Voor de slachtoffers is het belangrijk dat wie misbruik heeft meegemaakt dat al verjaard is, toch nog een tegemoetkoming krijgt om dat leed te helpen helen en genezen, in de mate dat dat mogelijk is", zegt Bonny.

"Voor de kerk is het belangrijk omdat wij als morele gemeenschap dat aan onszelf verplicht zijn. Als misbruik gebeurd is in de schoot van de kerk, dan moeten wij vandaag ook onze verantwoordelijkheid daar blijven voor opnemen. Het gaat om onze geloofwaardigheid", zegt de bisschop.

Waar zal het geld vandaan komen?

De slachtoffers van wie de dossiers verjaard zijn kunnen zich tot de commissie wenden voor arbitrage of bemiddeling. "Bemiddeling is iets minder formeel dan arbitrage, dat aan de wettelijke voorwaarden moet voldoen", verduidelijkt Bonny. "De commissie zal de slachtoffers helpen om uit te maken welke weg voor hen de beste is."

Waar het geld voor de schadevergoedingen vandaan moet komen is nog niet helemaal duidelijk. De kerk wil in de eerste plaats aankloppen bij de daders zelf. De schadevergoeding zal in ieder geval niet komen van de normale werkingsmiddelen of van speciale collectes.  De verantwoordelijke overheid, bisdom of religieuze congregatie, zal zelf op zoek moeten gaan hoe ze de financiële middelen kan vrijmaken.

Over de totale kost voor de kerk heeft Bonny geen idee. "Vandaag hebben we gezegd: het principe gaat voor op de rekening en die kan niemand vandaag maken."

Voor de gevallen die nog niet verjaard zijn, moeten de slachtoffers kiezen tussen een procedure voor het gerecht of die voor de arbitragecommissie, zegt Bonny. De beide mogelijkheden zijn niet compatibel.