Behandeling alcoholverslaving kost de overheid veel

De totale overheidsuitgave voor het Belgische drugsbeleid bedroeg in 2008 975.085.793 euro. Dat blijkt uit een studie van de Universiteit Gent. Meer dan de helft van dat geld gaat naar de behandeling van alcoholmisbruik- en verslaving in ziekenhuizen.

De studie keek zowel naar de uitgaven die verbonden zijn aan de aanpak van illegale en die van legale (alcohol, psychoactieve medicijnen en tabak) drugs. De federale overheid staat in voor het leeuwendeel van die uitgaven, de rest komt van de gewesten en de lokale besturen.

Uit de cijfers blijkt dat het meeste geld naar de hulpverlening inzake alcohol gaat. Meer dan de helft van de uitgaven heeft te maken met de behandeling van alocoholafhankelijkheid in de ziekenhuizen.

Een tweede grote uitgavenpost is de opsporing en vervolging van drugsmisdrijven door politie en justitie. Preventie om drugsmisbruik te voorkomen krijgt minder dan 1,5 procent van het geld.

De onderzoekers bevelen de overheid aan om grotere investeringen te doen in het preventiebeleid, omdat algemeen aanvaard wordt dat het zwaartepunt van een drugsbeleid bij preventie hoort te liggen. Vooral in de sector van de acohol en psychoactieve medicijnen is er een inhaalbeweging nodig.