België veroordeeld voor opsluiten asielzoekers

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft ons land veroordeeld voor de opsluiting van een asielzoekster uit Sri Lanka en haar 3 minderjarige kinderen in het gesloten asielcentrum 127bis in Steenokkerzeel.

De moeder en haar drie kinderen, nu 15, 13 en 10 jaar oud, kwamen in 2009 in ons land aan en vroegen meteen asiel aan. De moeder vreesde vervolgd te worden in eigen land omdat ze tot de etnische Tamil-groep behoort. De eerste aanvraag werd in maart 2009 definitief verworpen, maar het gezin had intussen een tweede aanvraag ingediend die in september 2009 wel werd goedgekeurd.

Het gezin verbleef al die tijd in het gesloten asielcentrum. Na de verwerping van de eerste asielaanvraag had het gezin een uitwijzingsbevel gekregen maar omdat er een procedure liep bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, kon het gezin toch blijven. In april werd het gezin vrijgelaten uit het asielcentrum.

Het hof oordeelt nu dat de kinderen een onmenselijke behandeling hebben ondergaan tijdens hun opsluiting in het asielcentrum. De rechters stellen dat ons land moest weten dat een opsluiting in een gesloten instelling nefast kon zijn voor de ontwikkeling van de kinderen. Het hof oordeelde ook dat zowel de kinderen als de moeder het slachtoffer zijn geweest van onwettige detentie.

België moet het gezin een schadevergoeding van 50.650 euro betalen. Het gezin verblijft intussen legaal in ons land.