Bouwvergunning crematorium Kortrijk vernietigd

De Raad van State heeft de bouwvergunning van het nieuwe crematorium in Kortrijk vernietigd. Een buurtcomité had een klacht ingediend tegen de vergunning, de bewoners vreesden voor te veel fijn stof. Het buurtcomité krijgt nu gelijk. Opvallend: het crematorium staat er al. Twee maanden geleden werd het in gebruik genomen.

De plaats waar het crematorium staat, was oorspronkelijk bedoeld voor woningen. Maar in 1993 keurde de stad een bijzonder plan van aanleg goed waarin stond dat er nood was aan een begraafplaats in de buurt.

Het is onduidelijk wat er nu met het crematorium zal gebeuren. Burgemeester Stefaan De Clerck (CD&V, foto) wil het arrest van de Raad van State eerst grondig bestuderen alvorens een beslissing te nemen.

"Ik betreur de uitspraak", reageert hij. "We moeten bekijken hoe we gepast kunnen reageren. Het is wel een beetje waanzin. Het bpa dateert van 1993, het crematorium is inmiddels gerealiseerd op een prachtige manier. Nu post factum zeggen "het was in 1993 eigenlijk niet goed gemotiveerd": zo kan je niet besturen. Zo kan je niet verder."