EU gaat legale migratie versoepelen

Het Europees Parlement heeft een richtlijn goedgekeurd waardoor migranten van buiten de EU binnenkort eenvoudiger werk- en verblijfsvergunningen kunnen krijgen. Die richtlijn moet nu worden omgezet in de nationale wetgevingen.

Volgens de richtlijn zullen migranten van buiten de Europese Unie binnenkort met één enkele procedure een werk- en verblijfsvergunning kunnen aanvragen in een lidstaat van de unie. Dat moet een hele hoop administratie en bureaucratie vermijden en Europees parlementslid Ivo Belet (CD&V) ziet er ook een middel in tegen illegale immigratie.

"Het belangrijkste voordeel is een administratieve versoepeling, minder bureaucratische rompslomp en tegelijkertijd een belangrijk wapen tegen de illegale migratie. Er is voordeel voor beide kanten maar het is natuurlijk geen perfecte regeling. Het is een wapen tegen de illegale migratie, dat kan nooit perfect zijn. Met de regeling geven we aan de mensen van buiten de EU die hier willen komen werken, ook bepaalde sociale rechten waarmee de ongelijkheid ten opzichte van de autochtone werknemers wordt weggenomen. Dat is ook een belangrijk voordeel."

Buitenlandse werknemers zouden binnen de unie dus bijna evenveel sociale rechten krijgen als EU-burgers inzake pensioen, sociale zekerheid en toegang tot openbare diensten. Een aantal uitzonderingen blijven evenwel mogelijk. Zo kan een lidstaat het recht op sociale zekerheid beperken voor migranten met een contract van minder dan 6 maanden.

De lidstaten moeten hun nationale wetgeving nu binnen de twee jaar aanpassen aan de EU-richtiljn.

lees ook