Heraanleg noordelijke Leien klaar over 5 jaar

De heraanleg van het noordelijke gedeelte van de Leien in Antwerpen zou over 5 jaar klaar moeten zijn. De werkzaamheden zelf zouden starten in 2014 en zullen dus 2 tot 3 jaar duren. Dat is gisteravond gezegd tijdens een informatievergadering over de heraanleg.

De plannen voor de heraanleg werden in 2008 al uit de doeken gedaan. De Spaanse architect Manuel De Sola Morales heeft het plein voor de opera en de Rooseveltplaats hertekend (zie tekening bovenaan). Voor het operagebouw komt een autoluw plein met een ondergrondse tunnel voor het doorgaand verkeer.

Net als op de zuidelijke as komen er op het noordelijke stuk 2 keer 2 rijstroken met een zijbaan voor wie er woont of werkt. Er zullen op dat gedeelte wel geen bussen rijden, zegt Piet Van Laecke van de stad Antwerpen.

"Op dat nieuwe stuk zullen de bussen niet op de vrije bus- en trambaan rijden zoals dat in het zuidelijke gedeelte het geval is. Het zuidelijke gedeelte heeft ons juist geleerd dat de doorstroming niet zo vlot verloopt als we gehoopt hadden. Dus op het noordelijke gedeelte zal er wel een trambaan zijn maar de bussen zullen langs een parallelweg lopen."

De bewoners rond de Leien krijgen nog inspraak bij de heraanleg van de plaatsen en bij de maatregelen die tot minder hinder zouden moeten leiden.