Vakbonden dreigen met een algemene staking

De drie grote vakbonden dreigen met een algemene staking eind januari, als de nieuwe regering haar bezuinigingsmaatregelen niet bijstuurt. De bonden vinden dat de gevraagde inspanningen niet eerlijk zijn verdeeld.

Volgens de christelijke, socialistische en liberale bonden blijven de grote vermogens en de grote beleggers nu buiten schot. Het zijn de werknemers en de uitkeringstrekkers die het gelag betalen, zeggen ze in koor.

ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw eist ernstig overleg met de regering om de besparingsinspanningen rechtvaardiger te verdelen. "Als men ons alleen voor de schijn raadpleegt, dan hoeft het voor ons niet. Wij willen een serieus, ernstig overleg met de regering", zegt De Leeuw.

"Als dat niet mogelijk is, dan zullen wij ultiem naar het stakingswapen grijpen en zal het duidelijk zijn dat wij niet op straat zullen komen, maar zullen staken op 30 januari", aldus nog De Leeuw.

De werkgevers van het  VBO hekelen de houding van de vakbonden. Als ze gaan staken, brengen de bonden onze welvaart in het gedrang en bemoeilijken ze het economische herstel, waarschuwt het VBO.