"Is zeer uitzonderlijke aangelegenheid"

Strafpleiter Vic Van Aelst waarschuwt ervoor om uit het drama in Luik geen algemene gevolgtrekkingen te halen. In Terzake zei hij dat het hier gaat om een zeer uitzonderlijke aangelegenheid.

Dat er in de zaak-Amrani veel fouten zouden zijn gemaakt - zoals nogal wat waarnemers aangeven - wil Van Aelst naar eigen zeggen niet overschatten. "De maatschappij kan zich nooit wapenen tegen zulke figuren", relativeert hij.

De strafuitvoeringsrechtbanken doen goed werk, vindt hij. "Je komt niet vrij als je niet alle garanties kan overleggen", aldus Van Aelst.  Hoewel "alle garanties" volgens hem niet bestaat. Bovendien vindt hij dat het parket al te vaak een negatief advies geeft in verband met een eventuele vervroegde vrijlating, waardoor er op den geen rekening meer mee wordt gehouden.

Net als zijn collega Jef Vermassen vindt Van Aelst dat de Franstaligen sneller bereid zijn om iemand vroeger vrij te laten. Volgens hem is er wel degelijk een verschil tussen Wallonië en Vlaanderen, "zoals alles in dit land". Van Aelst is overigens sinds enige tijd lid van de Vlaams-nationalistische N-VA.