Gevangenis en parket wilden Amrani niet vrij

Vorig jaar hebben de gevangenisdirectie en het parket een negatief advies gegeven voor de voorwaardelijke vrijlating van Nordine Amrani, de dader van de aanslag in Luik. Het parket stelde elektronisch toezicht voor, maar uiteindelijk kwam Amrani toch vrij op basis van een positief psychiatrisch verslag. Volgens forensisch psychiater Rudy Verelst is het moeilijk om recidivisme te voorspellen.

Twee dagen na het drama in het centrum van Luik komen er steeds meer vragen. Het blijft onder meer onduidelijk hoe de dader, een criminele wapenverzamelaar, zo gemakkelijk opnieuw een gigantisch wapenarsenaal kon aanleggen.

Uit een gevangenisverslag van mei 2010 blijkt dat er toen weinig reden was om te vrezen voor recidive, schrijven verschillende kranten. Na het goede verslag werd hij voorbereid op een vervroegde vrijlating. Hij kreeg psychologische begeleiding in een halfopen instelling en kreeg ook daar goede punten van de psychologen.

"Als ik het goed onthouden heb, stond in het document dat er geen risico voor herhaling was. Dat was een stap voor de vrijheid van mijn cliënt en het is normaal dat dit document in de procedure staat", zegt zijn advocaat Jean-François Dister.

In augustus vorig jaar startte hij ook met een technische opleiding in de gevangenis én hij schreef zich in bij een aantal uitzendkantoren. Enkele maanden later werd hij vrijgelaten nadat hij ongeveer de helft van zijn straf had uitgezeten.

Amrani vond ook een baan als lasser en woonde samen met zijn vrouw op een appartementje in de rue Campine, op 2 kilometer van de Place Saint-Lambert.

Amrani moest zich wel houden aan enkele voorwaarden. Omdat hij eerder veroordeeld was voor verkrachting en het telen van cannabis, waren die voorspelbaar: geen nieuwe feiten plegen, geen drugs of alcohol gebruiken, geen contact zoeken met vroegere kompanen én wonen op een vast adres.

Eén keer per maand moest hij zich melden in het justitiepaleis voor een gesprek met een maatschappelijk assistent. Ogenschijnlijk hield Amrani zich aan die voorwaarden.

Vandaag vernam onze redactie uit goede bron dat de gevangenisdirectie en het parket Amrani niet wilden vrijlaten. Zij gaven een negatief advies omdat ze van mening waren dat er op dat moment niet genoeg garanties waren dat hij op het rechte pad zou blijven. Het parket stelde daarom elektronisch toezicht voor, maar uiteindelijk kwam Amrani toch vrij op basis van het psychiatrische verslag.

"Recidivisme is moeilijk te voorspellen"

Volgens forensisch psychiater Rudy Verelst van de K.U.Leuven is het moeilijk om te voorspellen of een misdadiger zal hervallen in zijn oude gewoonten of niet. "We kunnen nooit echt heel nauwkeurig zeggen of iemand exact gaat vervallen of niet. We kunnen wel een soort van kadatie pogen uit te spreken aan de hand van een aantal instrumenten. Op basis van een analyse van het leven van de betrokkene, van de delicten die hij reeds gepleegd heeft, van een aantal gevalideerde instrumenten, kunnen we een uitspraak doen. We kunnen een mate van grootheid uitdrukken die niet waterdicht is."