Kamer houdt minuut stilte voor slachtoffers Luik

In de Kamer is een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de aanslag in Luik. Daarna is over de kwestie een sereen debat gehouden. De meeste parlementsleden wezen op problemen rond de opvolging van vrijgelaten misdadigers en kaartten ook de illegale wapenhandel aan.

"Woorden schoten me tekort om mijn diepe gevoelens te uiten", zei premier Elio Di Rupo (PS). "Beste collega's, het bleek zeer snel dat het om een geïsoleerde dader ging, een daad die niets te maken had met terrorisme of extremisme. Het is een daad van een geïsoleerde man."

"We moeten samen - de regering, het parlement en justitie - lessen trekken uit dit drama", hield de premier de Kamerleden voor. Daarop werd een sereen debat gehouden.

Koenraad Degroote (N-VA) vond dat er iets is misgelopen met  de opvolging van de schutter in Luik. "Die opvolging verloopt heel zacht. Het volstaat voor zo iemand, voor een ex-gedetineerde, om zich maandelijks eens aan te bieden bij een assistent."

"Ik vraag mij af, samen met heel veel mensen, hoe het mogelijk is dat de man die deze feiten pleegde zijn straf niet volledig heeft uitgezeten, terwijl hij geen enkele medewerking heeft verleend aan het gerecht", vroeg Bert Schoofs (VB) zich af.

Iedereen was het erover eens dat de strijd tegen illegale wapens moet worden opgevoerd. Premier Di Rupo beloofde een actieplan.