MIVB-personeel krijgt zaterdagvergoeding

Bij de Brusselse openbaarvervoers- maatschappij MIVB hebben directie en vakbonden een nieuw sociaal akkoord bereikt, aanvullend op het interprofessioneel akkoord. Er komt een loonsverhoging voor zaterdagwerk, een abonnement op Villo en de afspraken over vervroegd pensioen blijven gelden.

De prestaties op zaterdag worden vanaf 1 juli volgend jaar betaald aan 115% van het normale loon. Nu krijgt een werknemer geen hogere vergoeding als hij of zij op zaterdag werkt. Op zondag en op feestdagen blijft de vergoeding 200% van het loon. Volgens de bonden is het verhoogde zaterdagsloon "een teken van erkenning voor de moeilijke omstandigheden van de chauffeurs met zeer variabele uurroosters, 7 dagen op 7".

Er is ook een algemene loonsverhoging afgesproken van 0,3% op de maandelijkse brutobarema's.

De werknemers van de MIVB krijgen allemaal een Villo-abonnement, het project van fietsverhuur in de hoofdstad. De MIVB promoot een combi-abonnement ook bij de klanten en wil nu ook haar eigen medewerkers "aanzetten om gebruik te maken van vervoersmiddelen die het milieu respecteren".

Minder snel op pensioen

De cao over vervroegd pensioen voor zware beroepen, onder anderen de chauffeurs, wordt met een jaar verlengd, net als de cao over het vervroegd pensioen voor de andere personeelscategorieën. Om werknemers toch te stimuleren om na 58 te blijven werken, wordt de financiële aantrekkelijkheid van een vervroegd pensioen verlaagd. Wie na 58 blijft werken, zal een "herwaardering van zijn salaris" krijgen, de mogelijkheid om 4/5e te werken en een verlenging van de bijkomende verzekering voor gezondheidszorg.