"Deze hervorming getuigt van groot cynisme"

De oppositiepartij Groen! is niet te spreken over de pensioenhervorming die de regering-Di Rupo wil doorvoeren. Volgens de groenen treft de hervorming de mensen drie keer en geeft de regering hiermee slechts één boodschap: inleveren.

Kamerlid Wouter De Vriendt is niet mals voor de pensioenhervorming. Volgens hem worden de mensen drie keer getroffen: een verhoging van de vervroegde pensioenleeftijd van 60 naar 62 jaar, een inperking van het tijdskrediet en een vermindering van de gelijkgestelde periodes voor de pensioenberekening.

"De regering geeft hiermee slechts één boodschap: inleveren. Minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne (Open VLD) mist zo de kans om een moderne, gespreide loopbaan te creëren met een aangepast personeelsbeleid voor oudere werknemers."

"In sneltreinvaart en zonder democratische reflectie"

Groen! hekelt ook het feit dat de minister deze hervorming in sneltreinvaart en zonder de nodige democratische reflectie door het parlement probeert te jagen.

"Iedereen is het erover eens dat het aantal werkende mensen omhoog moet om ons sociaal stelsel betaalbaar te houden", aldus De Vriendt. "Maar dat doe je niet met een aantal snel geschreven amendementen in een programmawet die zonder advies van de sociale partners en van de Raad van State ons sociaal stelsel ondersteboven keren."

Voor de groenen moet niet de leeftijd, maar het aantal gewerkte jaren centraal staan: 45 jaar voor een volledig pensioen, 40 jaar voor een vervroegd pensioen. Langer werken moet voor de partij gepaard gaan met een verbetering van de kwaliteit van de arbeid en de combinatie met het gezin. "Minister Van Quickenborne doet helaas net het omgekeerde. Zo wordt het tijdskrediet beperkt tot 1 jaar en zal het niet meer volledig meetellen voor de opbouw van het pensioen."

"Dat de minister meent dat hij met deze hervormingen de pensioenen veiligstelt, getuigt van groot cynisme. Van het optrekken van de laagste pensioenen is geen sprake. Bovendien zal de vermindering van de gelijkgestelde periodes voor heel wat mensen leiden tot lagere pensioenen", besluit De Vriendt.