"Pensioenhervorming nog snel door parlement"

Nog voor het einde van dit jaar zal er worden gestemd over de pensioenhervormingen. Dat heeft minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne (Open VLD) gezegd. "We zullen vanaf volgende week dag en nacht werken."

Van Quickenborne gaf de leden van de commissie Pensioenen gisteren een nota van 50 pagina's waarin alle hervormingen van het pensioenstelsel staan opgesomd. En ook al is het kort dag, hij wil de teksten volgende week nog door het parlement jagen.

"Ik denk dat er geen andere keuze is. De hervormingstrein is vertrokken", zegt kersvers minister Van Quickenborne in "De ochtend" op Radio 1. "We hebben met de politiek anderhalf jaar verloren door de onderhandelingen. Vanaf volgende week wordt er dag en nacht gewerkt."

In de teksten staan de voorstellen uitgewerkt die eerder al bekend waren in het regeerakkoord. Het gaat onder meer over de stijging van de minimumleeftijd voor pensioen van 60 naar 62, een herberekening van de regelingen rond tijdskrediet, een stijging van de minimumloopbaan van 35 naar 40 jaar en de afschaffing van een aantal bijzondere pensioenstelsels.

Volgens de minister is het nodig om snel te gaan omdat het anders nog een jaar langer zou duren vooraleer de gevolgen merkbaar zijn. Al gaan de hervormingen wel pas in vanaf 2013. "De filosofie is dat we geen contractbreuk plegen. Mensen kunnen bepaalde stelsels een jaar op voorhand aanvragen. Wie dus vervroegd pensioen heeft aangevraagd voor 28 november, de dag van de bekendmaking van het regeerakkoord, zal dus recht hebben op de oude regelingen."

Van Quickenborne schaft ook een aantal bijzondere pensioenregelingen af voor bijvoorbeeld piloten, journalisten, burgemeesters en schepenen. Die moeten bijvoorbeeld langer gaan werken om van een volledige loopbaan te kunnen spreken.

De minimumloopbaan voor parlementsleden blijft wel nog op 20 jaar, een fout signaal? "Ook dat systeem wil ik aanpassen, maar die regeling is vastgelegd in het reglement van Kamer en Senaat en dat kan ik als minister niet wijzigen. Het is aan de Kamer om dat zelf te doen en mijn partij wil dat ook steunen. Het zou goed zijn mocht die verlenging unaniem worden gestemd. Ik denk in elk geval dat er veel steun voor te vinden is bij de jongere generatie."

En als het aan Van Quickenborne ligt, stoppen de hervormingen niet bij deze bundel wetteksten. "Hervormingen in pensioenen gaan stapsgewijs. Dit is een eerste hervorming en we doen dit nu in 2,5 jaar. Maar na 2014 zullen er ongetwijfeld nog hervormingen zijn. Op termijn wil ik naar 1 stelsel, de discussie gaat dus voort."

De vakbonden hielden twee weken geleden al een actie (foto) en dreigen intussen met een nog grotere algemene staking. "We gaan met hen praten, want een goed gesprek is beter dan een staking. We vragen gewoon om langer te werken. Ik hoop dat verantwoorde vakbondsleiders dat ook inzien."