"Plannen natuurcompensatie aanpassen"

De Europese Commissie vraagt dat Nederland snel met wetenschappelijk onderbouwde maatregelen komt om natuurcompensaties te voorzien voor de uitdieping van de Schelde. Zo niet stapt de commissie naar de rechter.
De Hedwigepolder

In de verdragen tussen Nederland en Vlaanderen over de uitdieping van de Schelde is bepaald dat ter compensatie van de natuurschade Nederland De Hedwigepolder onder water zou laten lopen. Maar de nieuwe Nederlandse regering wil daar niet meer van weten en had daarom enkele alternatieven voorgesteld.

Maar volgens de Europese Commissie voldoen die alternatieven niet. Als antwoord op een parlementaire vraag heeft de eurocommissaris voor Milieu Janez Potocnik gezegd dat de alternatieven "niet in overeenstemming zijn met de ecologische vereisten van de Westerschelde, noch adequaat zijn om een verslechtering van de toestand aldaar een halt toe te roepen".

Potocnik eist dat Nederland "op korte termijn wetenschappelijk overtuigende maatregelen vaststelt en uitvoert" om de natuur in het Schelde-estuarium te verbeteren. Indien dat niet gebeurt, "bestaat de mogelijkheid dat de Commissie rechtsmiddelen zal moeten inzetten".