"Rekening houden met verworven verwachtingen"

CD&V-Kamerlid Sonja Becq probeert de onrust en de verwarring over de aangekondigde pensioenhervorming te temperen. In "Vandaag" op Radio 1 zei ze dat er rekening zal worden gehouden met "verworven verwachtingen" in verband met tijdskrediet en loopbaanonderbreking en dat de hervormingen niet retroactief zijn.

"Ik begrijp dat er veel verwarring is en het is ook niet altijd een even eenvoudige regeling", geeft Sonja Becq toe. Ze is naar eigen zeggen voorstander van verworven rechten en verworven verwachtingen. Mensen die bijvoorbeeld voor 28 november hebben beslist om een of andere vorm van loopbaanonderbreking te nemen, hebben volgens haar niet te vrezen.

Becq heeft die problematiek ook aangekaart bij minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne (Open VLD), en die zal volgens haar ook rekening houden met die verworven verwachtingen.

De kritiek van de oppositie dat het parlement en de sociale partners de pensioenhervorming door hun strot geramd krijgen, wuift Becq weg. "Op onze vraag heeft minister Van Quickenborne gezegd dat hij ook de sociale partners hoort", zegt ze. "Wij hebben erop aangedrongen heel concrete overgangsbepalingen met de sociale partners te bespreken om inderdaad die ongerustheid die er heerst, weg te werken.