Beperkte stijging van de dokterstarieven

Artsen en ziekenfondsen hebben een ontwerpakkoord bereikt over de dokterstarieven van volgend jaar. Dat bevestigen Marc Justaert van de christelijke mutualiteiten en Marc Moens van het artsensyndicaat BVAS.

Artsen en ziekenfondsen zijn overeengekomen om de besparingen op de artsenhonoraria die de regering gepland had voor volgend jaar op een andere manier te realiseren. De regering had voorgesteld om 130 miljoen euro te besparen op de honoraria voor technische prestaties en besparingen in vijf sectoren.

Nu werd echter overeengekomen dat de besparing zal gebeuren via een beperking van de indexering, maar dat intussen zal worden gezocht naar andere structurele maatregelen. Indien binnen de zes maanden een vergelijk kan worden gevonden over alternatieve besparingsmaatregelen, dan kan worden teruggekeerd naar de gewone indexering van de honoraria.

Ook werd afgesproken dat er "incentives" zouden komen om artsen aan te moedigen zich te conventioneren, dus toe te treden tot de tariefafspraken, aldus CM-voorzitter Justaert. Nu zijn er specialismen waarin slechts 30 procent van de artsen geconventioneerd zijn.

BVAS-voorzitter Moens is tevreden dat de artsen en ziekenfondsen opnieuw de mogelijkheid hebben gekregen om zelf in overleg een akkoord te maken en dat ze niet blindelings de regering moeten volgen. Hij wijst erop dat de aftopping van de index in voege treedt vanaf dag één, terwijl de ingrepen van de regering nog moesten worden uitgewerkt.

De besparingen zullen geen invloed hebben op wat de patiënt moet betalen. Maar als het ontwerpakkoord tussen artsen en ziekenfondsen volgende week bekrachtigd wordt, kan de patiënt wel blijven rekenen op vaste dokterstarieven.