Komt het volgende week al tot acties van de bonden?

De vakbonden zijn misnoegd over de plannen van minister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) over de pensioenhervorming. Van Quickenborne wil die de komende week laten goedkeuren in het parlement, maar de bonden nemen het niet dat de minister hen voor een voldongen feit stelt. De ACLVB waarschuwt dat het de komende week al tot acties kan komen.
(Archieffoto)

Vincent Van Quickenborne (Open VLD) verraste gisteren de commissie Pensioenen met een afgewerkte nota over de pensioenhervorming. In het 50 pagina's tellende document staan de maatregelen uitgewerkt die eerder waren opgenomen in het regeerakkoord en de minister wil de tekst nog voor het einde van het jaar door het parlement jagen.

Onaanvaardbaar voor de vakbonden, zegt Marc Leemans (foto in tekst) van het ACV. "Het is heel raar hoe het nu loopt. Vorige week heeft premier Elio Di Rupo (PS) nog gezegd dat er overleg zou komen met de sociale partners over de uitwerking van de socio-economische maatregelen. Maar we hebben geen enkele uitnodiging gekregen en nu zegt Van Quickenborne plots dat hij vanalles heeft uitgewerkt."

De bonden vinden dus dat ze buitenspel werden gezet door de minister. "Dit gaat niet alleen over de methode, dit gaat over inhoud. We hebben gewoon de kans niet gekregen om met de minister overleg te plegen over dingen die moeten veranderen. We willen wel degelijk met hem onderhandelen over een aantal scheefgetrokken situaties."

Leemans is vooral bang dat mensen die al in bestaande systemen zitten, straks toch langer zullen moeten werken, of een lager pensioen zullen krijgen. "Ik ben blij dat de minister zelf zegt dat hij geen contractbreuk wil plegen voor mensen die al in bestaande situaties zitten. Hij zegt dat hij daarover volgende week met ons wil samenzitten, maar we hebben nog geen uitnodiging ontvangen."

Volgens Van Quickenborne hoeven mensen die zich vóór 28 november hebben ingeschreven voor vervroegd pensioen, de dag van het regeerakkoord, zich geen zorgen maken. Leemans vindt het echter niet kunnen dat mensen die tijdskrediet hebben genomen daar later in hun carrière wel voor zullen worden "gestraft". "Mensen die beslissingen hebben genomen in het verleden, mogen daar in de toekomst niet op worden afgerekend."

"De pensioenhervorming kan voor ons zeker snel gaan, maar dan wel als er een draagvlak bestaat en als er overleg komt zoals de premier heeft aangekondigd."

"We zijn dit niet gewoon"

De liberale vakbond ACLVB sluit zich helemaal aan bij de kritiek van het ACV. "We zijn dit niet gewoon", zegt voorzitter Jan Vercamst. "Het is geen goede methode om dit in een week tijd door Kamer en Senaat te willen jagen. Ik kreeg al heel wat negatieve reacties. Hopelijk komt het niet komende week al tot acties, in plaats van op 30 januari. De lont zit al in het kruitvat, en het is niet op deze manier dat ze eruit gehaald wordt. Wij blijven wel oproepen tot overleg. We willen het overleg uitputten, wetende dat de hervormingen bijgestuurd kunnen worden".

De liberale vakbond zegt dat ze alternatieven heeft voor de hervormingen. De vakbonden drongen er zo al op aan om de hervormingen te laten gelden voor nieuwkomers op de arbeidsmarkt.

"Vóór maandag 17 uur signaal van de minister"

Ook de socialistische overheidsvakbond ACOD dreigt met acties in de hele publieke sector als Van Quickenborne zijn plannen  doorzet. De vakbond wil vóór maandag 17 uur een signaal van de minister. "Als Van Quickenborne actie wil, dan kan hij acties krijgen", waarschuwt algemeen secretaris Chris Reniers van de socialistische overheidsvakbond ACOD. Stakingen zijn daarbij zeker niet uitgesloten.

Volgens de vakbond raakt Van Quickenborne met zijn plannen de publieke sector in het hart. "Van Quickenborne hanteert de botte bijl. Zijn plannen zijn pure afbraakpolitiek, zonder na te denken over het veiligstellen of financieren van de pensioenen. Dit is antisociaal. Hij beseft de draagwijdte niet van zijn plannen", zegt de ACOD-topvrouw.

"Een echte provocatie"

Volgens ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw (foto in tekst) vragen de plannen van Van Quickenborne "om moeilijkheden". Dit is volgens hem "nooit gezien".

Anne Demelenne, algemeen secretaris van het ABVV, spreekt van "een echte provocatie" omdat hele categorieën slechter af zullen zijn met het eengemaakte pensioenstelsel. "Het zou een revolutie zijn, maar dan wel één die het wettelijk pensioen niet verbetert, maar verslechtert."

Het ABVV betreurt ook dat een aantal wetsontwerpen al in de bevoegde commissie besproken worden, met het oog op een mogelijke stemming in de Kamer tegen het jaareinde. "We zijn voor overleg, maar hebben nog altijd geen datum gekregen waarop we kunnen spreken met de regering." Volgens Demelenne zijn de aangekondigde hervormingen niet minder dan "contractbreuk". "Ze realiseren niet hoezeer ze op sociaal vlak met vuur spelen", zegt Demelenne. "Ze moeten stoppen met olie op het vuur te gooien, want de situatie is erg verontrustend op sociaal vlak."

Eerder deze week had het gemeenschappelijk vakbondsfront ACV, ABVV en ACLVB al overleg geëist met de federale regering "voor een meer rechtvaardige sanering en een meer geloofwaardige politiek om kwalitatieve banen te creëren". De vakbonden maakten ook bekend dat ze een stakingsaanzegging indienden voor een nationale staking, en/of sectorale acties, ten laatste op 30 januari 2012.