Tot 20.000 minderjarigen misbruikt door katholieken

In Nederland zijn tussen 1945 en 1981 tussen de 10.000 en 20.000 minderjarigen het slachtoffer geworden van misbruik in katholieke internaten, kindertehuizen, kostscholen en weeshuizen. Dat concludeert de commissie-Deetman, die het misbruik heeft onderzocht. De problematiek was bekend binnen de ordes en bisdommen van de rooms-katholieke kerk.

De onafhankelijke onderzoekscommissie-Deetman maakte vandaag haar rapport bekend. Haar conclusies zijn hard voor de rooms-katholieke kerk in Nederland. De problematiek van seksueel misbruik was bekend binnen de ordes en bisdommen van de kerk. Maar adequaat optreden bleef uit, evenals voldoende aandacht voor de slachtoffers. Dat is de belangrijkste vaststelling van de commissie.

De commissie schat dat tussen 1945 en 1981 tussen de 10.000 en 20.000 minderjarigen in katholieke internaten, kindertehuizen, kostscholen en weeshuizen het slachtoffer zijn geworden van misbruik. Enkele duizenden van hen zouden zwaar seksueel zijn misbruikt.

800 namen van daders

Rooms-katholieke ordes, congregaties en bisdommen wisten van het misbruik, stelt de commissie. Aandacht voor slachtoffers en een toereikende reactie bleven uit doordat de Nederlandse kerkprovincie slecht georganiseerd en gesloten is. Bovendien wilde de kerk schandaalvorming voorkomen. Gevallen van misbruik belandden in de doofpot en om schandalen te voorkomen, bleven maatregelen uit.

De commissie-Deetman heeft in totaal 1.795 meldingen gekregen van seksueel misbruik binnen de rooms-katholieke kerk. Op basis van deze meldingen heeft de commissie ongeveer 800 namen van daders kunnen achterhalen.

Volgens de commissie zijn er van deze 800 personen nog 105 in leven. Onduidelijk is hoeveel van hen nog in functie zijn. De klachtencommissie van het nieuwe meldpunt voor seksueel misbruik in de kerk gaat de klachten over nog levende daders met voorrang behandelen.

Celibaat maakt geestelijken kwetsbaarder

De commissie-Deetman vraagt meer aandacht van de politiek voor seksueel misbruik en geweld tegen jongeren. De overheid moet een effectief plan van aanpak maken.

Deetman stelt dat seksueel misbruik van minderjarigen niet beperkt bleef tot katholieke instellingen. In een rapport
van de Gezondheidsraad staat dat elk jaar ruim 100.000 kinderen geestelijk, fysiek of seksueel worden mishandeld.

Volgens de commissie is het celibaat niet de verklarende factor voor de mate waarin het misbruik voorkwam, maar het
maakt geestelijken wel kwetsbaarder voor grensoverschrijdend gedrag.