"Meer dan ooit onze afspraken nakomen!"

Ons land staat voor een fase van ernstige inspanningen en we mogen er geen twijfel over laten bestaan dat we ons stipt aan de gemaakte afspraken van het regeerakkoord zullen houden. Dat zegt minister van Financiën Steven Vanackere (CD&V) na de kredietverlaging van ons land door Moody's.

Voor kersvers minister van Financiën Vanackere is de ratingverlaging van ons land door Moody's een zware dobber. Hij is vastbesloten om krachtdadig op te treden. In "De ochtend" op Radio 1 klinkt het dat de gemaakte afspraken in het regeerakoord stipt moeten worden uitgevoerd.

"We horen nog altijd bij het rijtje van betere landen, we mogen niet panikeren, maar als we niet opletten, zakken we verder weg. Het is duidelijk dat de afstand met de sterke AAA-landen zoals Nederland en Duitsland groter wordt. Meer dan ooit moeten we dus ons stipt aan de afspraken houden die we met onszelf hebben gemaakt. We mogen daar niet de minste twijfel over laten bestaan", aldus Vanackere.

"Ons antwoord nu moet zijn, meer dan ooit, dat we duidelijk de afspraken die we met onszelf gemaakt hebben in ons redelijk ambitieuze regeerakkoord, moeten nakomen. Dat betekent voor 2012 een begrotingstekort van 2,8 procent van het bruto binnenlands product (bbp), niet méér dan dat. We moeten blijven voortwerken om dat tekort tegen 2015 weg te krijgen. We staan voor een fase van serieuze inspanningen, daar ontsnappen we niet aan."

Moody's vermeldt als reden voor de Belgische kredietverlaging onder meer een verwachte vertraging van de economische groei en de eurocrisis, wat voor veel eurolanden geldt. Voor ons land komt daar de redding van Dexia nog bij, die zwaar weegt op de schatkist. Het lijkt een gevaarlijke cocktail. "We moeten kijken waar we staan. Met een Aa3 staan we nog in het rijtje van betere landen, maar als we niet ingrijpen, zakken we verder weg. Er is dus veel werk aan de winkel."