"Psychotherapie moet worden terugbetaald"

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) werkt aan een nieuw actieplan over zelfmoordpreventie. Vlamingen zoeken nog te weinig hulp bij geestelijke gezondheidszorg. Om dat te bevorderen, wil Vandeurzen onder meer dat psychotherapie erkend en terugbetaald wordt.

In 2008 stapten 1.027 mensen in Vlaanderen uit het leven, dat is bijna 3 per dag. Het Vlaamse cijfer is 1,5 keer hoger dan het EU-gemiddelde. Bij mannen tussen 20 en 24 jaar en tussen 30 en 50 jaar en bij vrouwen tussen 15 en 40 jaar is zelfdoding de voornaamste doodsoorzaak.

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) werkt aan een vernieuwing van het bestaande actieplan omtrent suïcidepreventie en houdt vandaag een speciale conferentie. In de aanloop naar die conferentie konden nabestaanden en hulpverleners, maar ook gewone burgers en organisaties ideeën of projecten voorstellen die het aantal zelfdodingen kunnen helpen terugdringen.

Vlaanderen doet volgens Vandeurzen wat het kan binnen zijn bevoegdheid om de geestelijke gezondheidszorg toegankelijker te maken. Maar er is meer nodig. "Er heerst nog altijd een stigma op geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen. Bovendien is de zorg hier ook niet zo toegankelijk zoals bijvoorbeeld in Nederland", zegt Vandeurzen. "Mensen zetten nog te weinig de stap naar geestelijke gezondheidszorg."

"Een deel van de oplossing ligt in het debat rond de erkenning en terugbetaling van psychotherapie. Dat is een federale materie, maar ik denk toch dat we niet anders kúnnen dan daarvoor te kiezen", zegt Vandeurzen. "Dat zou de geestelijke gezondheidszorg op korte termijn veel toegankelijker maken. Ik kaart dat dus zeker aan op het overleg bij federaal minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS)."

Vandeurzen wil tegen 2020 20 procent minder zelfdodingen in Vlaanderen in vergelijking met het jaar 2000.

Psycholoog versus psychotherapeut

Psycholoog, psychotherapeut, wat is het verschil? "Psychotherapeut is in Vlaanderen géén beschermde titel, psycholoog is dat sinds een aantal jaren -gelukkig- wel", lichtte professor Wouter Duyck, hoofd van de opleidingscommissie psychologie van de Universiteit Gent, toe in "Interne Keuken" op Radio 1. "Dat betekent dat niet iedereen zich zomaar psycholoog mag noemen. Wie dat wil, moet daarvoor een diploma psychologie hebben. Voor psychotherapie geldt dat niet, iedereen kan zich dus psychotherapeut noemen. Toch wel een vreemd verschil."

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan dag en nacht gratis en anoniem bellen naar de Zelfmoordlijn op 02-649.95.55 of bij Tele-Onthaal op 106. De Zelfmoordlijn is ook via het internet bereikbaar voor een chatgesprek.