Journalisten willen praten over aanvullend pensioen

De Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België (AVBB) en de Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) vragen een gesprek met minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne (Open VLD) over de mogelijke afschaffing van het aanvullend pensioen voor loontrekkende beroepsjournalisten. "Ons pensioenregime maakt hoegenaamd geen privilege uit", luidt het in een open brief.

De maatregel kan volgens de AVBB en VVJ moeilijk onder de doelstelling worden gebracht om mensen langer aan het werk te houden, aangezien het aanvullend journalistenpensioen geen enkele relevantie heeft voor de beroepsduur maar enkel het pensioenbedrag betreft.

De loopbaan van de journalisten wordt op 45 jaar berekend. Bovendien wordt het aanvullend journalistenpensioen niet uit federale staatsmiddelen gefinancierd, maar wel door zelffinanciering via verplichte aanvullende sociale bijdragen van respectievelijk de werkgever (2% op het brutoloon) en de werknemer (1%).

De AVBB en VVJ begrijpen niet waarom minister Van Quickenborne overhaast en zonder het overleg met de sector wil overgaan tot een drastische ingreep in het sociaal statuut van de beroepsjournalisten. "Ons pensioenregime maakt hoegenaamd geen privilege uit. Het verzekert, op eigen kosten, de beroepsjournalist in dit land enkel van een aanvulling op zijn pensioen dat de niet onmiddellijk goede verloning in de sector compenseert", luidt het.