"Deze hervorming zal pensioenstelsel versterken"

Federaal minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne (Open VLD) blijft zijn hervormingsplannen voor het pensioenstelsel verdedigen. De hervorming werd vanmiddag goedgekeurd in de kamercommissie Sociale Zaken. "Dit is een evenwichtige, sociale en geleidelijke hervorming die ons pensioenstelsel zal versterken", aldus Van Quickenborne. Hij betreurt de reactie van de vakbonden die voor donderdag een algemene staking in de openbare sector aankondigden.

Van Quickenborne geeft toe dat het debat over de pensioenhervormingen niet in ideale omstandigheden verlopen is maar er was volgens hem geen andere keuze. "Als we nu geen beslissingen nemen, dreigen we opnieuw een jaar te verliezen", zo zei hij.

De minister ontkent ook dat hij geen overleg met de vakbonden zou willen organiseren. "Op het moment dat de teksten klaar waren voor de pensioenhervorming, vorige donderdag, heb ik onmiddellijk contact genomen met de vakbonden en een schema afgesproken wanneer we zouden overleggen. Ik denk dat we het echt niet sneller konden doen", aldus Van Quickenborne.

"De hervorming biedt ook kansen", zo stelt hij. De minister verwijst naar de omvorming van de wachtuitkering naar de activeringsuitkering, het verlengen van het ouderschapskrediet en de verplichting voor werkgevers om bij een ontslagronde de leeftijdspiramide binnen het bedrijf te respecteren.

De geplande hervormingen lokken al enkele dagen heel wat kritiek uit. Als gevolg daarvan kwamen er een aantal amendementen. Van Quickenborne is zich naar eigen zeggen bewust van de grote ongerustheid bij vakbonden en werknemers. Hij verwijst naar de groene lijn bij de administratie Pensioenen waar iedereen met zijn vragen terecht kan.

"Jammer dat vakbonden pad van dialoog verlaten"

De vakbonden hebben al fel gereageerd op de goedkeuring van de pensioenhervorming en kondigen voor donderdag een 24urenstaking bij de openbare diensten aan. "Bijzonder jammer dat men het pad van overleg en dialoog verlaat", zegt Van Quickenbornes partijvoorzitter Alexander De Croo.

"Men had aangedrongen op overgangsmaatregelen en die zijn vandaag expliciet door de regering bevestigd. Men had overleg gevraagd en ook dat overleg is er vandaag gekomen en was ook de volgende dagen nog gepland", aldus De Croo die de voorgestelde hervormingen "absoluut noodzakelijk" en "bijzonder sociaal" noemt.

"Wie denkt dat de toekomst van ons sociaal model ligt in het vasthouden van de status quo, vergist zich. Verandering is nodig om onze economie te versterken en nieuwe jobs mogelijk te maken."

Woensdag is er overleg tussen het kernkabinet en de sociale partners. Donderdag buigt de Kamer zich over de pensioenhervorming.

"NMBS-pensioen op 55 blijft behouden"

Een van de sectoren waar grote ongerustheid heerst over de hervormingsplannen van Van Quickenborne is het spoor. De spoorvakbonden dreigden vandaag met een 24urenstaking vanaf woensdagavond 22 uur als er niet snel duidelijkheid komt.

Van Quickenborne benadrukte vanavond dat het rijdend personeel van de NMBS, zijnde de treinbegeleiders en bestuurders, nog steeds met 55 met pensioen zal kunnen gaan. Alleen zal het pensioen op basis van de laatste 10 jaar berekend worden in plaats van de laatste vijf jaar. Voor het niet-rijdend personeel geldt de leeftijdsverhoging voor het vervroegd pensioen wel. Dat wordt 62 in plaats van 60 jaar.