BNP Paribas Fortis verlaagt lonen met 3%

Bij BNP Paribas Fortis stemmen de werknemers in met een vermindering van hun vast loon met 3 procent. In ruil belooft de bank wel werkzekerheid tot 2016 en belooft ze geen activiteiten naar het buitenland te verhuizen.

Volgens het weekblad Trends past de maatregel bij BNP Paribas Fortis, met 17.000 personeelsleden de grootste bank in ons land, in een globaal besparingsplan van 200 miljoen euro. De loonmaatregel zou op kruissnelheid een besparing van 70 miljoen euro inhouden.

Loonsinlevering is ongebruikelijk voor de banksector. Volgens Trends kan de maatregel richtinggevend zijn voor wat er in andere financiële instellingen staat te gebeuren.