Gevaarlijk gladde wegen door winterse neerslag

In heel Vlaanderen kan het vanmorgen glad zijn op de wegen door de winterse neerslag. Er was sneeuw voorspeld maar slechts op enkele plaatsen is de sneeuw ook blijven liggen. De strooidiensten zijn de hele nacht in de weer geweest om zout op de grootste wegen te strooien.

De temperaturen schommelen vannochtend rond het vriespunt waardoor de sneeuw op sommige plaatsen kan blijven liggen of er ijzel kan ontstaan door gesmolten sneeuw die aanvriest. Vooral in het noorden van het land is er gevaar voor gladde wegen.

"Vooral in het noorden van Vlaanderen zijn de grondtemperaturen negatief. Daar is er nog kans op gladheid, maar ook in de rest van Vlaanderen moeten mensen nog steeds voorzichtig zijn en houden we de toestand in de gaten", zegt Ilse Luypaert van het Agentschap Wegen en Verkeer

De strooidiensten van het Agentschap Wegen en Verkeer hebben vannacht 1.068 ton zout op de Vlaamse wegen gestrooid. Weersvoorspellingen hadden uitgewezen dat het zou sneeuwen tijdens de nacht en 's ochtends, maar dat is niet het geval gebleken. De strooidiensten blijven de hele dag stand-by om bij te strooien waar nodig.

"Rond 7 uur hebben we de laatste bestrooiingen gedaan op de gewestwegen, maar onze mensen blijven wel stand-by om hier en daar te gaan bijstrooien omdat de grondtemperaturen op sommige plaatsen nog steeds negatief zijn", zegt Luypaert daarover.

In Wallonië blijven grote problemen voorlopig uit. Op de belangrijkste verkeersassen en snelwegen is het verkeer genormaliseerd. Toch blijft het ook daar opletten voor gladde wegen door ijzel.

Wateroverlast

Op sommige plaatsen in Vlaanderen is er wateroverlast door de overvloedige neerslag, regen of smeltende sneeuw. In Liezele bij Puurs heeft de Molenbeek het alarmpeil bereikt. De brandweer heeft vannacht een tijdlang het water weggepompt tot voorbij de huizen. Enkele woningen zijn beschermd met zandzakjes.

"Eigenlijk pompen we het water weg voordat het mogelijk bedreigde woonwijken bereikt. We pompen het water stroomafwaarts voorbij de wijken. Daar woont niemand meer en is er dus ook geen kans op overstroming", zegt Eric Simoen van de brandweer.

In Kruibeke wordt sinds gisteravond ook water weggepompt om wateroverlast in woonwijken te voorkomen. Het water is er inmiddels weer aan het zakken zodat een acuut gevaar geweken is. Burgemeester Antoine Denert (DENERT) wijst met een beschuldigende vinger naar de dijk rond de Potpolder.

"Door die ringdijk aan te leggen heeft men het normale bufferbekken van water van ons afgenomen dat van gans het waasland door Kruibeke naar de Schelde moet. Die hoeveelheid water zal in de woonkernen staan en dat is onbegrijpelijk." De Potpolder zal in de toekomst dienen om het water van de Schelde op te vangen maar het water van de overgestroomde beken kan er dan niet meer naar toe.

In Londerzeel waren gisteravond enkele straten ondergelopen. Het waterpeil is er tijdens de nacht stabiel gebleven en het water is weggetrokken. De huizen zijn allemaal droog gebleven. Volgens burgemeester Jozef Deborger hebben de nieuwe dijken het water goed tegengehouden. Die zijn geplaatst na de zware wateroverlast vorig jaar.