Wie is "jonge generaal" Kim Jong-un?

De nieuwe leider van Noord-Korea wordt hoogstwaarschijnlijk Kim Jong-un, de jongste zoon van Kim Jong-il. Over de man is zo mogelijk nog minder geweten dan over zijn vader. Zelfs de leeftijd van de "jonge generaal" is onduidelijk.

Hoe oud Kim Jong-un precies is weet niemand, wellicht is hij eind in de 20. Over zijn leven is al even weinig bekend. Wat wel geweten is, is dat hij zijn opleiding heeft gekregen in Zwitserland, waar hij leefde onder een schuilnaam. Daardoor zou hij kennis hebben van Duits, Frans en Engels.

De laatste jaren werd Kim Jong-un plots op de voorgrond geschoven, na de vermeende beroerte van zijn vader in 2008. In september 2010 werd Kim Jong-un op een speciaal congres tot generaal benoemd en kreeg hij sleutelposten binnen de leidende communistische partij, ondanks zijn gebrek aan ervaring. Die promoties werden algemeen gezien als het signaal dat Kim Jong-un de opvolger zou worden van de zieke "geliefde leider" Kim Jong-il.

Het was pas bij die gelegenheid dat voor het eerst officieel een foto van Kim Jong-un als volwassene getoond werd door de staatsmedia. In oktober 2010 werd vervolgens bekendgemaakt dat de opvolging definitief was geworden. Tijdens de feestelijkheden voor de 65e verjaardag van de partij traden vader en zoon samen naar buiten. Voor de gelegenheid was zelfs de buitenlandse pers even welkom.

Er werd verwacht dat de machtsoverdracht geleidelijk aan zou worden voortgezet in 2012. Als deel daarvan zouden al zowat 10 miljoen portretten van Kim Jong-un klaarliggen om verspreid te worden over het hele land. In Noord-Korea zijn de beeltenissen van zijn vader, Kim Jong-il, en zijn grootvader, Kim Il-sung, alomtegenwoordig.

"Of hij er klaar voor is, is de grote vraag"

Letterlijk betekent de naam van Kim Jong-un "rechtvaardige wolk", door de Noord-Koreaanse staatsmedia wordt hij evenwel meestal de "jonge generaal" genoemd. Een andere bijnaam is de "briljante kameraad". In het voorjaar bracht hij een bezoek aan China, de machtige buur en grootste bondgenoot van Noord-Korea. Het lijkt erop dat de gedoodverfde opvolger daar de steun heeft gekregen van de Chinese leiders.

Kim Jong-un is pas de derde zoon van Kim Jong-il. Waarom werden zijn twee oudere broers over het hoofd gezien, is dan een logische vraag. Zijn halfbroer Kim Jong-nam, de oudste van de de drie, was eerst de favoriet, maar viel in ongenade nadat hij naar Disneyland in Japan was gereisd met een vals paspoort. De middelste broer, Kim Jong-chul, zou ongeschikt bevonden zijn voor het leiderschap.

Kim Jong-un mag dan wel voorbereid zijn om de macht over te nemen, zover is het nog niet. "De periode die nu volgt, het machtsvacuüm, dat is cruciaal", zegt VRT-correspondent Tom Van de Weghe, die wel verwacht dat het regime alles zal doen om de stabiliteit te bewaren.

Volgens Van de Weghe zal Kim Jong-un zich nog moeten bewijzen. "Hij heeft heel weinig ervaring en of hij er klaar voor is, is de grote vraag." De VRT-journalist verwacht niet meteen grote veranderingen in de situatie van Noord-Korea. "Het is heel moeilijk in te schatten, maar niemand in de regio is gebaat bij het instorten van het regime."

De tijd zal moeten uitwijzen of Kim Jong-un de strenge communistische leer van zijn vader zal doorzetten of dat hij de kans grijpt om het land uit het isolement te halen.