Woensdag sociaal overleg over pensioenplannen

De regering gaat woensdag met de vakbonden en de werkgevers samen overleggen over de regeringsmaatregelen op het vlak van werk en pensioenen. Dat is gezegd na een onderhoud van premier Elio Di Rupo met de top van de drie grote bonden.

Volgens de bonden heeft de premier niet meteen toezeggingen gedaan. Hij heeft wel beloofd dat ze de teksten over de hervormingen, waar tot vandaag aan gewerkt is, in handen zullen krijgen.

Woensdag volgt dus het eerste formele overleg tussen de regering en de sociale partners, maar dat zal de aangekondigde  staking van donderdag niet tegenhouden, zegt ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw: "Nu krijg je een situatie waarbij de sociale en syndicale actie is gestart en waar men niet meer met een kleine tegemoetkoming gaat akkoord zijn."

Overlegcultuur

De bonden hebben het vooral moeilijk met het feit dat minister Van Quickenborne het traditionele overleg bij belangrijke beslissingen zoals een pensioenhervorming zeer minimaal invult.

"De minister laat ons geen enkele keuze", zegt Chris Reniers van de ACOD. "Begin vorige week heeft hij zijn plannen ontvouwd, wij wachten sindsdien op enig teken van de minister dat hij met ons in overleg wil gaan, wel wij hebben niks gehoord"

Het aangekondigde overleg met de sociale partners woensdag heeft hier niets mee te maken, zegt Reniers. "Minister Van Quickenborne is minister van pensioenen. Hij is degene die de pen vasthoudt voor allerlei besluiten in verband met de pensioenregeling voor de mensen die in de openbare dienst werken. Wij willen, naar goede Belgische gewoonte, overleg met diegene die bevoegd is voor de materie ter zake."

De bonden blijven openstaan voor verder overleg, maar als er op het einde van de week al moet worden gestemd, dan kan je je afvragen wat de waarde daarvan is, aldus Reniers. Een hervorming is nodig, maar dan willen wij praten over een plan met een visie op de toekomst, en niet over een blinde lineaire besparing zoals die nu voorligt.