Moskou moet ex-gijzelaars vergoeden

Rusland moet de slachtoffers vergoeden van het bloedig afgelopen gijzeldrama in een theater van Moskou negen jaar geleden. Dat heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg beslist na een klacht van een aantal slachtoffers en nabestaanden.
Gijzelaars worden weggebracht uit het theater bij de actie in 2002.

In 2002 vielen Tsjetsjeense rebellen een theater binnen. Bij de bevrijding van de gijzelaars gebruikte het Russische leger buitensporig geweld. De actie was slecht voorbereid en werd slecht uitgevoerd, volgens het arrest van het hof. Manke communicatie, slechte coördinatie, gebrek aan geneeskundige bijstand en vooral het gebruik van narcosegas deden het dodental erg hoog oplopen.

Het hof erkent dat de inval de minst slechte optie was, maar vindt dat de bescherming van de burgers ontoereikend was. Bij de ontruiming kwamen 167 mensen om, onder wie 50 Tsjetsjeense rebellen. De klacht kwam van 64 slachtoffers en nabestaanden. Het hof kent hen allemaal samen 1,25 miljoen euro toe.