Bonden boos op minister Van Quickenborne

De drie grote vakbonden zijn bijzonder boos na een korte ontmoeting met minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Vooral de socialistische ACOD is er niet over te spreken dat alweer andere teksten op tafel zijn gelegd.

De bonden handhaven onverkort hun staking van morgen en zijn bereid de acties desnoods voort te zetten.

Het christelijke ACV en de liberale vakbond VSOA vinden het wel positief dat er tenminste opnieuw wordt gepraat. ACOD vraagt aandacht voor de vrouwelijke werknemers in de openbare diensten. Zij krijgen het nog moeilijker dan voorheen om een volledig pensioen op te bouwen.

Minister Van Quickenborne wou geen commentaar geven om het overleg niet in het gedrang te brengen.

Opnieuw sociaal overleg

De sociale partners en de regering waren eerder overeengekomen dat ze bereid zijn om het sociaal overleg weer op te starten. De vakbonden dringen aan op echt sociaal overleg, en de regering wil dat wel, maar ze houdt ook vast aan de krachtlijnen van het hervormingsplan van minister Van Quickenborne. "Wij blijven voor voldongen feiten geplaatst", zegt ABVV-topman Rudy De Leeuw. "Er is sociale achteruitgang die nog moet worden rechtgezet. Dat is nog niet concreet."

"Onze mensen aanvaarden niet wat er gebeurd is. We zullen zien of de komende dagen echt naar ons wordt geluisterd en dat ons alternatief een kans krijgt. Maar vandaag is er hooguit gezegd wat er te zeggen viel. En we zullen zien de komende dagen."

Minister Van Quickenborne zei op voorhand dat hij wel wil overleggen, maar hij zette meteen ook enkele bakens uit. "Ik ben bereid tot dialoog. Dat hebben we ook voorzien in de wetgeving waarover we moeten stemmen." Er zijn volgens hem mogelijkheden om te dialogeren over de overgangsmaatregelen. "Maar uiteraard moeten de krachtlijnen van de hervorming bewaard blijven."