Werkgroep gaat pensioenen parlementsleden herbekijken

In de Kamer van Volks-vertegenwoordigers komt er een werkgroep die de pensioenen van parlementsleden opnieuw onder de loep gaat nemen. Parlementsleden kunnen al na een loopbaan van 20 jaar van een volledig pensioen kunnen genieten. Nu iedereen moet inleveren, moeten de volksvertegenwoordigers het goede voorbeeld geven, luidt het.

De werkgroep bestaat uit de fractieleiders van de verschillende partijen. Het is de bedoeling een uniforme regeling uit te werken, die voor alle parlementen in ons land kan gelden. De werkgroep zal begin januari, vermoedelijk op 11 januari, aan de slag gaan. Eind januari 2012, het moment van de stemming van de begroting 2012, zou er al een oplossing moeten zijn.