120 kilo illegaal vuurwerk aangetroffen in Essen

Bij een vuurwerkhandelaar in Essen is 120 kilogram vuurwerk in beslag genomen. De voorraad bevond zich vlak bij de winkelruimte in plaats van in een bunker -zoals het wettelijk zou moeten- wat tot gevaarlijke situaties kan leiden. De vergunning van de handelaar werd meteen tijdelijk ingetrokken.

Een handelaar mag - indien hij over een vergunning beschikt - sowieso slechts maximaal 25 kilogram vuurwerk opslaan in een goed afgesloten bunker. De politie van de zone Grens controleert jaarlijks intensief de zeven vuurwerkwinkels uit de buurt. Daarbij worden wel vaker enkele kilo's vuurwerk gevonden en in beslag genomen. Maar dat gaat meestal om overtollig vuurwerk dat tijdens de feestdagen niet verkocht raakte.

Eerder deze week werd al eens 55 kilogram onveilig opgeslagen vuurwerk aangetroffen bij een handelaar in Essen. Vandaag volgde dan een vondst van maar liefst 120 kilogram in een andere Essense zaak.

Een van de twee winkeliers was drie jaar geleden ook al eens op gelijkaardige feiten betrapt. Zijn vergunning werd toen niet ingetrokken. Nu zal de FOD Economische Zaken het dossier overmaken aan de milieudienst van de gemeente Essen, die in samenspraak met de burgemeester moet beslissen of de man zijn vergunning ook definitief kwijt is. Bovendien kan ook het parket nog overgaan tot vervolging.