Di Rupo: "Overleg is niet optimaal verlopen"

Premier Elio Di Rupo (PS) heeft in de Kamer geantwoord op vragen over de pensioenhervorming. Hij verdedigde de plannen, maar gaf toe dat het overleg niet optimaal is verlopen. De premier sprak zich niet uit over de algemene staking, maar stelde wel dat die de sociale dialoog niet vergemakkelijkt.

Vooral de oppositie stelde Di Rupo in de Kamer vragen over de gecontesteerde pensioenhervorming. Di Rupo kreeg de voorbije dagen het verwijt zich tijdens de discussie op de achtergrond te hebben gehouden.

De premier verzekerde de huidige gepensioneerden dat er niet wordt geraakt aan hun pensioenen en benadrukte dat ook de wettelijke pensioenleeftijd behouden blijft. Over de hervormingen die zijn ploeg deze week nog door het parlement wil loodsen, zei hij dat ze dringend nodig zijn en verschillende bepalingen ervan nog voor het eind van het jaar moeten worden goedgekeurd.

"Het is juist dat het gewone sociale overleg in deze uitzonderlijke omstandigheden niet optimaal is verlopen", gaf de premier toe. Hij bevestigde wel zijn geloof in de sociale dialoog. De staking vergemakkelijkt die niet, maar toch zal de regering die heropstarten, luidde het.

Over de staking zelf sprak de Franstalige socialist zich niet uit. Hij stelde wel te begrijpen dat de sociaaleconomische hervormingen bij sommigen wrevel veroorzaken en veel burgers schrik hebben voor hun werk en hun toekomst. "Het onbegrip bij de vakbonden is reëel en we zullen er rekening mee houden", verzekerde Elio Di Rupo, die liet uitschijnen dat hij hoopt dat de stakingsaanzegging voor 30 januari uiteindelijk niet zal leiden tot een staking. "Ik hoop dat de uitleg die de komende uren zal worden verstrekt iedereen zal toelaten te ageren in functie van de situatie."

"De werkelijkheid overtreft de fictie altijd"

Bij de N-VA viel te horen dat Di Rupo de pensioenhervormingen - volgens Siegfried Bracke een stap in de goede richting, maar onvoldoende - nog op geen enkel moment had verdedigd. De premier kreeg ook het verwijt onzorgvuldig te communiceren.

Bij wijze van uitsmijter verwees Bracke (foto in tekst) naar de treinen die woensdag bij de wilde vakbondsstaking aan de taalgrens stopten, iets wat ook in de fictiereportage van de RTBF over het einde van België zat. "De werkelijkheid overtreft de fictie altijd", klonk het.

De groenen zijn niet te spreken over de "bric à brac-hervorming", die volgens Wouter De Vriendt niet alleen de Raad van State in de gordijnen jaagt, maar die ook zonder sociaal overleg en zonder veel uitleg door de strot van de werknemers wordt geramd. "U voert de Burgermanifesten van Verhofstadt uit. Zelfs over zo'n belangrijke hervormingen wordt het sociaal overleg overgeslagen", verklaarde De Vriendt.

Stefaan Vercamer (CD&V) poneerde dat de staking het gevolg is van onvoldoende duiding en informatie over de hervormingen. Hij zei te hopen dat de komende dagen en weken wordt gezocht naar een breder draagvlak om zo toekomstige confrontaties te vermijden.

In de Kamer wordt intussen voort gedebatteerd over de aanpassingen aan het pensioenstelsel. Het parlement wil tot de finish gaan, met desnoods een eindstemming vannacht.