K.U.Leuven wordt KU Leuven

De katholieke universiteit in Leuven heeft na maanden van intern debat over de identiteit van de universiteit beslist om een naamsverandering door te voeren. K.U.Leuven wordt voortaan geschreven als KU Leuven. De universiteit heeft ook een nieuwe opdrachtverklaring klaar.

In de opdrachtverklaring verwijst de universiteit naar haar katholieke traditie, haar identiteit, haar waardenkader, haar rol als kritisch denkcentrum in en voor de katholieke gemeenschap, en beklemtoont ze haar openheid voor alle levensbeschouwingen.

"Vanuit die optiek zal de universiteit de opleidingsonderdelen religie, zingeving en levensbeschouwing (RZL), filosofie en ethiek uitbreiden met inzichten uit mens- en wereldbeelden met diverse invalshoeken en met inzichten uit de natuur-, sociale-, cultuur- en kunstwetenschappen", staat te lezen in een persbericht van de universiteit. De academische raad zal hiervoor het initiatief nemen.

De KU Leuven gaat ook organisatorisch een verandering doorvoeren. In het voorjaar van 2012 worden de Inrichtende Overheid en de Algemene Vergadering van de partnerscholen binnen de Associatie KU Leuven omgevormd worden tot een "personele unie". Dat betekent dat de vergaderingen identiek samengesteld zullen zijn. Wie de voorzitter wordt van deze vergaderingen, zal beslist worden in het voorjaar.
 

Meest gelezen