Schepen moeten wachten door stakingen

Door de staking is er hinder voor het scheepvaartverkeer op sommige plaatsen. Tientallen schepen hebben een tijdlang stilgelegen in een van de havens. Hoeveel verlies de havens en de bedrijven hierdoor lijden, is moeilijk in te schatten.

Het personeel bij de zeeloodsen had gisteren om 17 uur het werk al stilgelegd. Ook de sluiswachters staken, maar hun taak is overgenomen door het kaderpersoneel. Rond 11 uur is het personeel bij de loodsen in Gent, Zeebrugge en Antwerpen weer aan het werk gegaan, maar het zal nog tot de avond duren vooraleer het scheepvaartverkeer weer normaal verloopt en alle gestrande schepen zijn kunnen vertrekken.

In de haven van Antwerpen is er alleszins grote hinder. De zee- en rivierloodsen staken waardoor tientallen schepen wachten om in en uit te varen. Hoe groot de schade is, is moeilijk in te schatten. "Het is moeilijk te becijferen omdat het een gedeeltelijke staking is en geen algemene staking.", zegt Annik Dirkx van de haven van Antwerpen. "De hinder voor de scheepvaart is er zeker wel en dat heeft zijn effect op alle onderdelen van de haven."

Ook in Gent is er hinder. Daar lagen vanochtend 15 schepen te wachten om te kunnen vertrekken. Tegen 17 uur zou de hinder daar weggewerkt moeten zijn.