Weinig stakers bij het onderwijzend personeel

Bij het onderwijzend personeel hebben 4.135 mensen vandaag gestaakt. Dat komt neer op 2,3 procent van het totale aantal van 177.597 personeelsleden.

Dat cijfers komen van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) en het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS).

De cijfers hebben betrekking op alle onderwijsnetten en alle onderwijsniveaus, behalve de universiteiten. Ook de centra voor volwassenenonderwijs, de centra voor leerlingenbegeleiding, het deeltijds kunstonderwijs en de hogescholen zitten in de cijfers, net als de inspectie en de pedagogische begeleidingsdiensten.

Enkel de meldingen die de agentschappen tot vanmiddag hadden ontvangen, zijn meegeteld. Definitieve cijfers zullen er pas morgen zijn, zo benadrukt men bij AgODi.

In de secundaire scholen en de scholen van het gemeenschapsonderwijs was er van de staking weinig te merken. In het basisonderwijs waren er wel een heel aantal scholen gesloten, ondanks dus dat er slechts weinig leerkrachten effectief gestaakt hebben.