"Morele plicht snel hervormingen door te voeren"

De regering heeft de morele plicht om een reeks pensioen- en saneringsmaatregelen snel door het parlement te loodsen en zo onze welvaartsstaat te beschermen. Dat heeft premier Elio Di Rupo (PS) gezegd op een persconferentie.

"We hadden de morele plicht om zo snel mogelijk belangrijke hervormingen door te voeren op het gebied van werk en pensioenen", zei de premier. Hij was geflankeerd door bijna alle vicepremiers.

"Zonder deze structurele hervormingen zullen onze kinderen en kleinkinderen daarvoor moeten opdraaien. Dit zou echt onrechtvaardig en onverantwoordelijk zijn", zei de premier nog. Hij benadrukte dat de regering niet heeft geraakt aan de wettelijke pensioenleeftijd en ook de huidige pensioenen ongemoeid heeft gelaten. "Twee miljoen huidig gepensioneerden behouden dus al hun rechten."

Hij wees er ook op dat ons land onder druk staat van de internationale markten en van de Europese Unie. Zo heeft de Europese Unie met sancties gedreigd als België niet tijdig een verantwoordelijke en strikte begroting voor 2012 zou goedkeuren en sociaal-economische hervormingen zou doorvoeren.

Hij drukte ook zijn respect uit voor het sociaal overleg, en beloofde vakbonden en werkgevers inspraak in de uitvoering van de sociaal-economische hervormingen.

Vanavond heeft ook de Senaat de pensioenhervorming goedgekeurd. Net zoals in de Kamer gebeurde dat meerderheid tegen oppositie.

Wie met vragen over de pensioenhervorming zit, kan tijdens de kantooruren terecht bij de groene lijn van de pensioendiensten, via het gratis nummer 0800/50 246. Na nieuwjaar komt er een grote informatiecampagne over de pensioenmaatregelen.

Werken aan de staatshervorming

Intussen heeft Di Rupo de eerste werkgroep over de uitwerking van de onderhandelde staatshervorming voorgezeten. In die groep zitten alle 8 partijen die het communautair akkoord hebben gesloten, ook Groen! en Ecolo.

De bedoeling is om werkafspraken te maken en een kalender vast te leggen. Hoe dan ook moeten bepaalde onderdelen van de staatshervorming, zoals de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde nog voor de zomer 2012 worden goedgekeurd in het parlement.

"Wij komen na de kerstvakantie onmiddellijk bij elkaar met een opgerichte werkgroep die de technische voorbereidingen doet van de teksten, en daarnaast een werkgroep-Senaat, die de hervormingen van de Senaat doet", legt staatssecretaris voor Staatshervorming Servais Verherstraeten (CD&V) uit.

"Voor de rest zal dan een grondwetswijziging moeten gebeuren, om ten slotte enkele wetten te kunnen veranderen voor de zomer van 2012."