KBC betaalt 500 miljoen terug aan de Belgische staat

Bank-verzekeraar KBC zal de Belgische staat op 2 januari 500 miljoen euro terugbetalen van de steun die het tijdens de crisis had gekregen. KBC had in november al aangegeven dat het voor het einde van het jaar een eerste schijf zou terugbetalen. KBC betaalt op het bedrag van 500 miljoen een boete van 15 procent.

De federale en Vlaamse overheid pompten in 2008 en 2009 elk 3,5 miljard in KBC. De bank-verzekeraar heeft als streefdoel de 7 miljard terug te betalen tegen eind 2013, en dat in overeenstemming met het Europese herstructureringsplan.

KBC betaalt op 2 januari alvast 500 miljoen euro met daarop een boete van 75 miljoen omdat de regering de hybride effecten niet in aandelen omzet maar ze verkoopt. Mocht KBC het geld later terugbetalen, dan had de boete ook hoger gelegen.

De bank-verzekeraar ziet naar de toekomst toe ook geen problemen om terug te betalen. "Niettegenstaande het onzekere macro-economische klimaat en de uitdagende en turbulente marktomstandigheden die de voorbije weken en maanden kenmerkten, blijven onze fundamenten stevig. (...) We blijven ons engageren om ons strategisch plan met dezelfde toewijding en vastberadenheid uit te voeren met het oog op een tijdige terugbetaling van de resterende overheidssteun en verbinden ons ertoe een actieve rol te spelen in de Europese financiële sector", luidt het in een persbericht.