Suriname moet Nederlandse spellingregels updaten

Suriname heeft sinds 1955 nooit zijn Nederlandse spellingregels aangepast. De Nederlandse Taalunie luidt de alarmbel, maar de overheid van het land in het noorden van Zuid-Amerika blijkt niet op de hoogte te zijn.

De ontdekking kwam aan het licht toen de Stichting Cultuurredactie een jaarkalender wou opstellen met behuld van het staatsblad van Suriname. Toen bleek dat het staatsblad nog steeds volgens de regels van 1955 wordt gespeld.

Suriname is in 2004 toegetreden tot de Nederlandse Taalunie. "Toen Suriname toetrad was de invoering van de nieuwe Nederlandse spelling een van de weinige vereisten", meldt Helen Chang van de Nederlandse Taalunie in Suriname.

De bevoegde minister reageerde verrast op de zaak, maar kondigde meteen aan dat de spellingkwestie onderzocht zal worden.

De spellingregels van de spellingwijziging van 1955 zijn vandaag de officiële regels in Suriname. In 2006 werd een nieuwe spellinghervorming ingevoerd in Vlaanderen en Nederland.

"Surinaamse studenten maken vandaag geen fout als ze "aktie" schrijven. En ook de overheid kan het probleemloos hebben over 'inwoners van Zuidamerika'. Wettelijk gezien is dat hier nog steeds de correcte schrijfwijze. Maar dat botst met wat de Surinamer dagelijks leest op het internet of via de media oppikt. Het stemt ook niet overeen met het lesmateriaal op de scholen dat wél al in de nieuwe spelling is opgesteld", besluit Chang.