Vlaamse regering keurt nieuwe geluidsnormen goed

Vlaams Minister van Cultuur Joke Schauvliege (CD&V) heeft de nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten goedgekeurd. Aan het oorspronkelijke plan waren lichte wijzigingen aangebracht na protest van clubs en jeugdhuizen. De norm van 100 decibel blijft wel behouden.
Joke Schauvliege

Eind november had de Vlaamse Jeugdraad gewaarschuwd dat de nieuwe geluidsnormen de Vlaamse jeugdhuizen op zware kosten zouden jagen, maar minister Schauvliege ontkende dat. Volgens haar kunnen de normen perfect gehaald worden door enkele eenvoudige ingrepen, zoals het plaatsen van een plexiglas voor het drumstel, en is het niet de bedoeling om de jeugdhuizen op kosten te jagen.

Om de sector toch een stuk tegemoet te komen, verdwijnen een aantal administratieve verplichtingen. Zo zal er bijvoorbeeld voor minder zaken een milieuvergunning nodig zijn en ook de verplichting om de meetinstrumenten jaarlijks te controleren valt weg. "Het evenwicht tussen voldoende muziekbeleving en het beperken van gehoorschade blijft behouden", besluit Schauvliege. Haar collega in de Vlaamse regering Pascal Smet (SP.A), minister van Jeugd, noemt het een "evenwichtig akkoord".

De nieuwe regels werden afgelopen zomer een eerste keer principieel goedgekeurd door de Vlaamse regering. Er zijn 3 categorieën van geluidsnormen: maximaal 85 decibel, maximaal 95 decibel maximaal 100 decibel. Afhankelijk van het geluidsniveau moeten de organisatoren van een muziekactiviteit specifieke maatregelen treffen voor gehoorbescherming en de meting en registratie van het geluid.

Om rekening te houden met geluidspieken- en dalen bij concerten werd daarbij wel afgesproken dat de 100 db-limiet gemiddeld zou gemeten worden over een periode van 1 uur.

De regels worden wellicht in het voorjaar van 2012 definitief goedgekeurd. De nieuwe regels gaan ook in vanaf 2012, maar volgend jaar geldt vooral als een overgangsjaar. Overtreders zullen pas vanaf 2013 ook beboet worden, want dan worden de normen bindend en afdwingbaar.