Léonard schaart zich achter de indignados

Tijdens de middernachtmis in de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal heeft aartsbisschop André-Joseph Léonard scherpe kritiek geuit op de uitwassen van het neoliberalisme. Hij betuigde zijn persoonlijke sympathie voor de indignados-beweging die strijdt tegen de kwalijke gevolgen ervan.

Léonard hing zijn homilie op aan het kerstverhaal van Jozef en Maria omdat het hem deed denken aan de daklozen en slachtoffers van de economische crisis. "In deze kerstnacht denken we in het bijzonder aan zij die in onze samenleving dakloos zijn, om hen op te vangen, naar het beeld van Maria en Jozef in de nacht van de eerste Kerstmis", aldus Léonard. Hij dankte alle mensen van goede wil die zich inzetten om mensen in moeilijkheden te helpen en verwees naar het Bethlehem-project van kardinaal Godfried Danneels waarbij in kerken onderdak gegeven wordt aan 500 mensen.

"Maar ruimer gezien denk ik aan de talrijke slachtoffers van de schrikwekkende financiële crisis die Europa doormaakt." De aartsbisschop noemde werkloosheid en uitsluiting de kwalijke gevolgen van het neoliberalisme met zijn "ongebreidelde zucht naar onmiddellijk rendement" waarbij de "factuur vooral door de zwaksten betaald wordt".

De beweging die tegen dat neoliberalisme strijdt, de "indignados" (de verontwaardigden, nvr), krijgt de steun van Léonard. "Persoonlijk voel ik veel sympathie voor de "verontwaardigden", die op vele plaatsen in de wereld protesteren tegen de kwalen van het neoliberalisme, dat vandaag de wereld overspoelt."

De aartsbisschop vraagt dat er een nieuwe politieke autoriteit komt die erover moet waken dat er meer solidariteit komt tussen landen. Hij pleit ook voor een gemeenschapseconomie en gaf als voorbeeld ons systeem van sociale zekerheid waar de sterksten solidair zijn met de zwakkeren. Léonard hoopt dat deze "utopie" ooit werkelijkheid wordt.