"Engelstalig aanbod op derde VRT-kanaal"

De VRT stelt een nieuw Engelstalig aanbod op tv in het vooruitzicht, gericht op buitenlanders. Dat zal een plaats krijgen op het nieuwe derde kanaal, mogelijk eind dit jaar al. Dat zei voorzitter van de raad van bestuur Luc Van den Brande (CD&V) in zijn speech tijdens de nieuwjaarsreceptie van de openbare omroep.

In zijn toespraak verwees Van den Brande naar het het belang van het nieuwe derde kanaal voor de VRT. "Na 20 uur komt er daar ruimte om andere specifieke groepen te bedienen. Jongeren, alsook buitenlanders die in Vlaanderen wonen".

De internationale rol van de VRT is opgenomen in de beheersovereenkomst van de omroep. De VRT heeft de opdracht mee te werken aan het imago van Vlaanderen en de Vlamingen naar Europeanen en buitenlanders die hier wonen.

"Als grootste cultuurinstituut van Vlaanderen is de VRT het aan zichzelf verplicht om daar een belangrijke bijdrage toe te leveren met een versterkt aanbod online en een nieuw Engelstalig aanbod op tv", zei Van den Brande.

Hoe dat Engelstalig aanbod er zal uitzien is nog niet duidelijk. Momenteel wordt nagegaan wat de wensen zijn van buitenlanders in Vlaanderen. Op basis daarvan zou het aanbod worden uitgewerkt.