"Minstens 674 PIP-implantaten in België"

Minstens 337 mensen hebben in ons land borstimplantaten van het Franse bedrijf Poly Implant Protheses (PIP) gekregen. Er komt een actieplan om de registratie ervan in de toekomst verplicht te maken. Het eventueel verwijderen van de implantaten zal door het ziekenfonds worden vergoed.

De nieuwe cijfers komen uit een rapport van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), met wie Laurette Onkelinx (PS), minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, vorige week vrijdag samenzat. Tot nu toe werd het aantal mensen dat in België rondloopt met een PIP-implantaat op ongeveer 150 geschat.

De kans bestaat wel dat het om nog meer mensen gaat. Of de 337 mensen ook allemaal Belgen zijn, is ook niet duidelijk, aangezien het kan dat buitenlanders in Belgische ziekenhuizen een operatie ondergingen.

Om onduidelijkheden in de toekomst te vermijden, lanceert de minister een actieplan om de registratie van elk implantaat, dus niet alleen borstimplantaten, verplicht te maken. Onkelinx wil ook dat implantaten in de toekomst vaker worden gecontroleerd.

Wanneer het actieplan precies op punt zal staan, is niet duidelijk. "Het kan snel gaan", zegt de minister die vanaf morgen samenzit met onder meer het FAGG, het Riziv en chirurgen. Onkelinx is ook vragende partij voor een strengere Europese overkoepelende regelgeving. Ze belooft ook dat als de implantaten verwijderd moeten worden de kosten voor de operatie terugbetaald zullen worden door het ziekenfonds.

Nog geen advies over preventieve verwijdering

Een overheidsadvies over het al dan niet preventief laten verwijderen van de implantaten is er voorlopig nog niet. PIP zou een minderwaardige gel hebben gebruikt, waardoor de implantaten kunnen doorsijpelen, scheuren en ontstekingen veroorzaken. Een verhoogd risico op kanker, is er echter niet.

Frankrijk en Duitsland adviseren hun burgers wel om de implantaten preventief te laten verwijderen. In ons land hebben al 5 vrouwen hun PIP-implantaten laten weghalen.

"We volgen de positie van andere landen op de voet", zegt Ann Eeckhout van het Geneesmiddelenagentschap. "Ons advies is je arts te raadplegen en de arts een versterkte controle te laten uitvoeren. Over preventieve verwijdering spreken we ons voorlopig nog niet uit." Het overleg morgen tussen het Geneesmiddelenagentschap, de FOD Volksgezondheid en de beroepsverening van chirurgen zal een stap in de eerste richting zijn.

Hebt u nog vragen?

Wie vermoedt dat een PIP-implantaat is ingeplant, kan dit controleren op een document waarop staat om welk type implantaten het gaat. Dit document hebben patiënten normaal gezien meegekregen na de operatie. Wie dit document niet meer heeft, kan zich wenden tot het ziekenhuis waar de operatie heeft plaatsgevonden.

Vanaf woensdag vindt u meer informatie op de website van het FAGG. U kunt vanaf dan ook bellen naar het nummer 02/524 97 97.