Een huiszoeking bij het Antwerpse parket

Bij het Antwerpse parket is vorige week een huiszoeking gebeurd, op het kantoor van substituut Peter Van Calster, die zich bezig houdt met fraude in de diamantsector. Ook bij de gespecialiseerde speurders van de federale politie werd een huiszoeking gehouden.

Het initiatief voor die acties zou van de procureur-generaal van Antwerpen komen, de hiërarchische overste van het parket. Hij is niet te spreken over de wel erg doortastende manier waarop de substituut de fraude aanpakt in de Antwerpse diamantsector.

Binnen de diamantsector is hij voor velen een doorn in het oog, en blijkbaar ook voor de Antwerpse procureur-generaal. Enkele maanden geleden al stelde de procureur-generaal zich vragen bij de aanpak van de substituut. Hij schreef hierover een brief naar de baas van Van Calster, de procureur van Antwerpen.

"Mijn ambt is werkelijk verontrust nopens de wijze waarop uw parket - in casu uw fiscaal substituut Peter Van Calster - de problematiek van de diamantsector meent te moeten aanpakken en behandelen. Dit getuigt niet van een doordachte aanpak noch van enige realiteitszin en is blijkbaar het resultaat van een onverantwoorde hardleersheid van uw substituut P. Van Calster", zo schreef hij.

Dat is een hoogst uitzonderlijke situatie, die veel weg heeft van een openlijke oorlogsverklaring. Niemand van de betrokkenen wil voorlopig officieel reageren maar substituut Van Calster reageert wel verwonderd op de huiszoeking. Officieel weet hij nog van niets. Volgens gerechtelijke bronnen wordt hem valsheid in geschrifte verweten.